Рубрикалар

Терминком чаа тургузуу-биле катап ажылдап эгелээн

Тываның Баштыңының 2022 чылдың март 22-ден тура 89 дугаар Чарлыынга дүүштүр Тыва Республиканың Чазаанда Терминология комиссиязы ажылын катап эгелээн. Ооң ажыл-чорудулгазынче тыва дыл-биле ажылдап чоруурларны хаара туткан. Олар кымнарыл дээрге, тыва дылды кадагалап арттырары-биле шинчилел ажылдарын кылып чоруур эртемденнер, чогаалчылар, публицистер, суд болгаш хоойлу-дүрүм органнарының очулдурукчулары, практик башкылар болур.

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунга болган бир дугаар Терминкомнуң хуралынга организастыг айтырыгларны болгаш ооң иштинде 2022 чылдың планын чугаалашкан. Бир дугаар шиитпирлээр айтырыгларның бирээзи1967 чылда үнген Тыва дылдың орфографтыг словарын катап база үндүрери болган. Институттуң эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады Кызыл-Маадыр Симчит словарьда бар 25 муң сөстүң кырынга эрткен чылдарда кижилерниң чуртталгазынче кире берген 10 муң хире чаа сөс немежир дээрзин илеткээн.

ТР-ниң Баштыңының Чарлыын ёзугаар Терминкомнуң даргазынга Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң директору Вячеслав Март-оолду, оралакчызынга ТР-ниң Национал школа хөгжүдер институттуң директору, тыва дылдың күрүне инспектору Сайзана Товууну, секретарынга Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң кол эртем ажылдакчызы Оюмаа Сааяны томуйлаан.

Терминология комиссиязы 1930 чылда, кажан ТАР-ның бижиин латин алфавитке үндезилеп тургускан үеде, бир дугаар тургустунган.

#Тыванаука#ТИГПИ#Терминком#тувинскийязык#тывадыл #Шынсолун

Предыдущая запись
Шылгараңгай москважыларны шаңнаан
Следующая запись
Март 27 — Театр ажылдакчыларының хүнү
Меню