Рубрикалар

Тожуда

Улуг-Хемниң дожу эрээнинден, кышкы кежиг дуглаттынган. Аргыжылганы хеме таварыштыр чорудуп турар. Кожуун чагыргазы хеме-биле аргыжылганы база постуну тургускан. Эртип турар чүъктү арага холумактыг бүдүмелдер эрттирбези-биле хынап турар. Ырбан сумузу долу изоляцияда хевээр, аарыг кижилерниң байдалы ол-ла хевээр, аарыг өөскүвээн. Кожуун девискээринде 58 садыгның 36-зы санитарлыг негелдени сагывы­шаан, ажылдап турар.

Тоора-Хем суурнуң чанында 2 өрттү өжүрген. «Бот-изоляция үезинде чон чурум чок бооп турар, аргаже үнүүшкүннер, бүдүү балыктап турар кижилер саны көвүдээн» – деп, чагырыкчы илеткээн.

Кызыл хоорайдан кожуунга гуманитарлыг дуза кылдыр 400 муң ажыг акшага саткан 5 тонна аъш-чем болгаш арыг-силиг тудар бүдүмел­дерни дуза чедирери-биле деткикчилер чыгаш чоруткан. Ук дузаны кожуун чагыргазы Сыстыг-Хем, Ий, Адыр-Кежигниң чонунга дамчыдары-биле чорудуп, үлеп эгелээн.

Предыдущая запись
Тывада часкы хову ажылдарынга белеткел эгелээн
Следующая запись
Суд приставтары кээр бе, келбес бе?
Меню