Рубрикалар

ТУТТУРГАННАРНЫ СОЛУШКАН

Украинада чоруп турар дайынчы хөделиишкиннерге киржип тургаш, российжи болгаш украин талаларның туттурганнарны солчуру март 21-де эң баштай болганын Россияда кижиниң эрге-ажыының талазы-биле төлээ Татьяна Мос­калькова дыңнаткан. Ынчан Мелитополь хоорайның мэри Иван Федоров­ту 9 российжи солдаттарга солуп алган.
Туттурганнарның ийиги сол­чууш­куну болганын Рос­сия­ның даштыкы херектер яамызының төлээзи Мария Захарова база дың­наткан. Ооң чугаазы-биле алыр­га, дайынчы хөделиишкиннер болуп турар хоорайлардан оларның чурттакчылары дезип үнер хостуг оруктарны российжи шериг кезек­тери ажыдып турар. Россияже дезип чоруур дээн кижилерге хостуг оруктарны украин тала ажытпайн, оларны Россияны нүгүлдээринге ажыглап турарын база Захарова чугаалаан.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
АҢДАРЫЛГАН САМОЛЕТТАН ПАССАЖИРЛЕРНИҢ МӨЧҮЗҮН ТЫППААН
Следующая запись
Уругнуң сайзыралынче базымнар
Меню