Рубрикалар

ТЫВА 29 ДУГААР ЧЕРДЕ

Национал төлевилелдер дугайында медээлерни хөйге дыӊнадып турарыныӊ талазы-биле рейтингиниӊ 29 дугаар черин Тыва Республика эжелеп алган.

Национал төлевилелдерни боттандырып турарыныӊ дугайында медээлер чыыр, ону сайгарып көөр бүгү-российжи автоматчыткан система 2020 чылда ажылдап эгелээн. «Национал приоритеттер» автономнуг организация «Сбор и распределение контента» деп автоматчыткан медээ системазында шупту регионнарны киирген.

Сентябрь айныӊ рейтингизи-биле алырга, Россияныӊ 85 регионнарыныӊ аразындан Тыва Республика 29 дугаар черни эжелээн. Бо чедиишкин болза, демниг ажылдыӊ үре-түӊнели-дир. Тывада шупту төлевилелдерниӊ ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдиӊ, парлалга албаннарыныӊ, күүсекчи эрге-чагырга органнарында, кожуун чагыргаларында төлевилел офистериниӊ эки ажылдап турарыныӊ демдээ ол.

Национал төлевилелдер талазы-биле штабтыӊ ээлчеглиг хуралы октябрь 20-де болур. Тываныӊ иштинде күүсекчи эрге чагырга-органнарыныӊ база тус чер бот-башкарылга органнарыныӊ аразындан рейтингиниӊ лидерлерин аӊаа чарлаар дээрзин республиканыӊ национал төлевилелдер штавы медеглээн.

Р.Демчик

#Националтөлевилелдер #Рейтинг #Националприоритеттер #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТУДУГ АКШАЗЫН БУЗУРГАН
Следующая запись
БЕЛЕКТИГ ТАРЫЛГА
Меню