Рубрикалар

ТЫВА БИЛЕ БУРЯТИЯ АРАЗЫНГА ДОРТ АВИАРЕЙС

Тывадан дорт авиарейстер чүгле Москва, Новосибирск, Красноярск, Абакан хоорайларже ужуп турар. А Бурят Республика баарда, Абакан, Красноярск, Иркутск – үш аӊгы регион таварыштыр аргыжары түвектиг бергелерниӊ бирээзи турган.

Республиканыӊ чурттакчыларыныӊ сеткилин өөртүр онза медээни Тываныӊ Баштыӊы Вячеслав Ховалыг социал четкиде хууда арнынга бижээн.

«Чаӊгыс чер-чурттугларым, май айдан тура Кызыл биле Улан-Удэ аразынга дорт авиарейс ужуп эгелээр деп өөрүнчүг медээни силер-биле үлежип көрейн. Ону ажылдадып эгелээр дээш, ийи республиканыӊ чазаа, федералдыг эрге-чагырга шупту кызыл күжүн үндүрген. Бурятияда дыка хөй студентилеривис өөренип, чаӊгыс чер-чурттугларывыс ажылдап турарлар. Регионнар аразынга дорт ужар авиарейстерниӊ ачызында хамаатыларныӊ амыдыралы чиик, чурт иштинде өске черге барып дыштаныры чиик апаар. Чаӊгыс чуртта амыдырап-чурттап турар бис деп сеткил-хөөннү быжыглап турар. Республиканыӊ чурттакчыларынга баар-чедер черлерни көвүдедип, авиапассажирлер аргыштырылгазын деткип турарывыс ол».

Россияныӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарында өөренип турар студентилерге, кадыыныӊ байдалы-биле эмчилээр дээн кижилерге азы ажыл-херээниӊ, амыдыралыныӊ аайы-биле чер чоруур улустарга дорт авиарейстер — эӊ-не эптиг аргыжылга.

Р.Демчик

Предыдущая запись
СЕС МИЛЛИОН БЮДЖЕТ АКШАЗЫН ООРЛААН
Следующая запись
Оюн залыныӊ ээзин дилеп турар
Меню