Рубрикалар

Тыва COVID-19-ка удур немелде вакцинаны алган

 

«Гам-Ковид-Вак”деп коронавируска удур немелде 600 доза вакцинаның бирги болгаш ийиги компонентилерин Тыва алган. Келген партияны хөй негеттинип турар Кызыл хоорайның тарыдыышкын пунктуларынга үлээн. Дараазында партияны регион РФ-тиң Кадык камгалал яамызының хуваалдазы ёзугаар алыр.

Июль 23-түң хүнү-биле алырга, вакцинаның бирги компонентизи-биле -81 557
кижи, оларның иштинде 60 хардан улуг назылыг улус- 14 531, ийигизи-биле — 59 125, 60 хардан улуг назылыг -11 866 кижи тарыткан.

Сагындырып каалы, чүгле ийи компоненти-биле тарыдып алган болза, ынчан чүгле организмге быжыг иммунитет тургустунар. Баштайгы тарылга соонда, 21 хонук эрткенде, албан ийи дугаарын база салдырары чугула. Ынчан коронавируска удур камгалалдыг болур бис.

Кызыл зонада ажылдап турар Тываның эмчилери тарыдыышкынның шынап-ла дээштиин көргеш, бадыткап турар.  Статистиктиг көргүзүглер-биле алырга, тарыткан улустуң 0,03 хуузу коронавирусту чиик хевирге эрттип турар. Олар шупту амбулаторлуг эмнээшкинни кандыг-даа бергедээшкин чок эрткен.

Тарыдып алыры артык эвес. Кадык кижи- кадык нация дээрзин утпаалыңар!

 

Предыдущая запись
КҮРДУМА ДЕПУТАДЫНГА КАНДИДАТТЫ БҮРҮТКЭЭН
Следующая запись
Үш ожук дажы дег ийистер
Меню