Рубрикалар

ТЫВА ДАЛГАН – КАЗАХСТАНДА

«Биче болгаш ортумак бизнести, хуу сайгарлыкчыларныӊ эгелекчи саналын деткиир» национал төлевилел

Улуг-Хем кожуунда «Оргаадай» ниитилели керээ ёзу­гаар тыва далганны Казахстанче экспорттаар дээрзин Тыва Республиканыӊ Экономика яамызы дыӊнадып турар.

«Биче болгаш ортумак бизнести, хуу сай­гарлыкчыларныӊ эгелекчи саналын деткиир» нацио­нал төлевилелди боттандырып турарыныӊ ачызында тыва чемни даштыкы чуртче садып үндүрген.

Баштайгы 10 тонна далганны 500 муӊ рубль-биле садыглашкан. Республиканыӊ Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу далганныӊ болгаш ооӊ хавыныӊ дизайнын кылчып берген. Казах дылда «Талкан» деп бижээш, хавын таарыштыр чараштап кылган.

Тыва далган дугайында садып алыкчыларга херек тайылбырныӊ, чугула медээлерниӊ казах дылче очулгазын Экспорт деткиир төп белет­кээш, идегелдиг партнёрну тыпчып берген. Белен аъш-чем аймаа бүдүрүп турар бүдүрүлгелерниӊ продукциязыныӊ хемчээлин көвүдедиринге, республиканыӊ экономиказыныӊ экспорт талазы-биле күчү-шыдалын делгемчидеринге дөгүм болзун дээш, бо төптү тургускан.

– Экспорт деткиир төп-биле идепкейлиг ажылдап тургаш, экспорт талазы-биле билиглерни ылавылап, тодаргай кылдыр тайылбырладып ап болур. Даштыкы чурттарже продукция чедирилгелерин организастаар ажыл экижиир, эки үре-түӊнелдиг болурунга идегеп турар бис – деп, Экспорт төвүнүӊ удуртукчузу Шагдыр Тумат чугаалаан.

Керээ чарып алырынга республиканыӊ Экономика яамызы, Экспорт деткиир төп, Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд дузалашкан.

#Экономика #Экспорт #Тывадалган #Казахстан #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ШЫНЫ-БИЛЕ ӨЙ-ШААНДА ДЫҢНАДЫРЫ ЧУГУЛА
Следующая запись
КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК
Меню