Рубрикалар

ТЫВА ДЫЛ ИНСПЕКТОРУ

Ноябрь 9-та «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VI-гы шуулган болуп турган. Аӊаа республиканыӊ эртемденнери, башкылар ниитилели тыва дылдыӊ инспектору деп албан-дужаал тургузарыныӊ дугайында саналдаан.

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Республиканың тыва дыл ин-спектору кылдыр Национал школа хөгжүдер институттуң директору Сайзана Товууну томуйлаан.

Сайзаана Сергеевна Товуу — философия эртемнериниң кандидады. Тываныӊ күрүне университединге кыдат дыл башкылап, республика-ныӊ Өөредилге болгаш эртем яамызыныӊ оралакчы-сайыдыныӊ албан-дужаалынга ажылдап турган. Бодунуӊ төрээн дылындан аӊгыда, орус болгаш англи, кыдат дылдарны тергиин эки билир.

«Чиӊгине Директор» деп сеткүүлдүӊ ноябрь рейтингизиниӊ «Эртем ажыл-чорудулгазы» деп адырында ол чеди дугаар черни ээлээп алган.

«Национал школа хөгжүдер институт» деп компанияны сайзырады-рынга удуртукчу Сайзаана Товуунуӊ 2 чыл ажылдаан үезинде киирген үлүг-хуузун хемчээри берге.

Сайзана Сергеевна салган сорулгазын эчизинге чедирер, албан-хүлээлгезин шынарлыг болгаш харыысалгалыг күүседип билир. Ооӊ профессионализми болгаш лидержи бүдүжүнүӊ ачызында удуртуп баштаан институду элээн көскү чедиишкиннерлиг болуп, эртем ажыл-чорудулгазыныӊ рыногунда төлептиг черни ээлээп алган дээрзин ук сеткүүлде бижээн.

Р.Демчик

Предыдущая запись
ТЫВАЖЕ ЧАЛААН
Следующая запись
Сарыг-Сеп суурда чаа спорт комплекизиниӊ баазазында
Меню