Рубрикалар

ТЫВА, ХАКАСИЯ БОЛГАШ КРАСНОЯРСК КРАЙ КАДРЛАР БЕЛЕТКЭЭРИН ДУГУРУШКАН

Красноярскиниң экономиктиг шуулганы
Бөгүн Красноярскиниң экономиктиг шуулганының иштинге Тыва, Хакасия болгаш Красноярск крайның аразынга «Енисей Сибири» төлевилелдиң киржикчилериниң кадрлар-биле хереглелин чүмнээриниң талазы-биле стратегтиг кады ажылдажылгаже угланган хемчеглер түрүүнге ат салдынган.

ТР-ниң чазааның оралакчы даргазы Меңги Кара-оолдуң тайылбырлааны-биле алырга, ук хемчеглер түрүү Тывага эргежок чугула, чүге дизе республика элээн хөй инвесторлар-биле кадрлар шинээниң 60 хуузун тус черниң чурттакчылары-биле долдурарының дугайында дугуржулга-керээлерни чарган.

“Кожавыста регионнарның ортумак болгаш дээди өөредилге черлери бистиң инвесторларывыска кадрларны Тывадан барган кижилерниң санындан белеткеп бээри тоң чугула” — деп, Меңги Кара-оол чугулалаан.

Ук дугуржулга регионнуң чурттакчыларын ажыл-биле хандырар, оларның орулгазын бедидер хүлээлгелиг.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
«ВОДОЛЕЙ» САДЫГНЫ ТУДАРЫНЫҢ АЙТЫРЫЫН ЧУГААЛАШКАН
Следующая запись
«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» ТЫВАГА ЗАПРАВКА ТУДАР
Меню