Рубрикалар

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамы­зының 2020 чыл­дың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи.

Тыва Республиканың девис­кээринде аарыгны бадыткаан таварылгалар чок.

Республика эмнелгелеринде 33 кижи чыдар. Январьның 27-ден тура, аарыг нептерээн девис­кээрлерден келген ОРВИ-лиг 37 кижини халдавырлыг аарыг­лар эмнелгезинге чыттырган. 14 хонуктуң хүндүскү карантинин эрткен 21 кижини үндүр бижээн. Халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде 16 кижи бар. Шупту анализтерниң харыы­лары анаа.

Кожуун эмнелгелеринде 17 кижи чыдар: «Барыын-Хемчиктиң КЭТ» – 5 кижи, «Эрзинниң ТКЭ» – 1, «Сүт-Хөлдүң ТКЭ – 1, «Чеди-Хөлдү ТКЭ» – 2, «Улуг-Хемниң» ТКЭ – 4, «Бай-Тайганың ТКЭ» – 4.

2020 чылдың январь 27-ден бээр обсервацияга 68 кижини чыттырган (аарыг бар девис­кээрлерден келген, аарыы бадыткаттынган кижилер-биле харылзажып турган, ОРВИ чок кижилер). Обсервациядан 55 кижини үндүр бижээн, ам-даа 13 кижи бар. Анализтериниң харыы­лары эки.

Республикада COVID-19 халдавырын илередир 1681 тест-система бар, ооң 1300-ү – ТР-ниң Кадык камгалалында, 381-и – ТР-ниң Гигиена болгаш эпидемиология төвүнде.

«Ак» база «Шивилиг» посту­лары таварты республикаже автотранспорттуг кирип турарларга термо-шинчилге чорудар санитарлыг контрольду организастаан. Кызылдың аэропортунда санитар зоназын база медицина пунктузун ажылдаткан. Ужуп кээп турар кижилерге анкеталарны долдуртуп, эъдиниң изиин хынап турар.

Красноярск – Кызыл, Иркутск – Кызыл авиарейстер-биле Кызылдың аэопортунга март 30-де ужуп келген 96 кижини шинчээн. Эъди изээн кижилер чок болган.

2020 чылдың март 31-де, эртенгиниң 06.00 шакка чедир, «Шивилиг», «Ак» постуларынга 1593 автотранспорт аймаан дозуп, 4518 чорук кижилерин эмчилер шинчээн:

– улуг кижилер – 3056,

– Тыва Республикаже чанып келген студентилер – 1138,

– назы четпээннер – 324.

2020 чылдың март 30-де “Ак” постулап чаңгыс-даа бичии кижи эртпээн.

Израильден келген, ОРВИ чок, бир херээжен кижини «Шивилигге» илереткен. Бадылаттынган чурум езугаар бажыңынга боду аңгыланыр аргазы чок болганы-биле, обсервацияга 14 хонуктуң карантинин эртер кылдыр чыттырган.

2020 чылдың март 29 база 30 хүннеринде республикаже кээп турар бичии уругларның база студентилерниң саны 20 хуу өскен.

#Шын

Предыдущая запись
Санинструктор тыва кыстар
Следующая запись
Кожаларывыс Моолда «COVID-19»
Меню