Рубрикалар

Тывада ажылчын олуттар бар

Берге байдалга таваржы берзиңерзе, Чонну ажылга хаара тудар төптер эргежок чугула дузаны чедирер.

Республикада сөөлгү чылдың көргүзүглери-биле алырга ажыл чок чорук 9,7 хуу чедир эвээжээн. Ажыл чок хамаатыларның саны 10 муң ажыр кызырылган. Вакансиялар банкызында 1000 чыгыы хостуг олут бар. Күш-ажыл рыногунда инженерлер, машинистер, эмчилер хереглеттинип турар. Башкылар, чазаныкчылар болгаш өске-даа адырның специалистеринге ажылчын олуттар бар. Тываның Чонну ажылга хаара тудар төптери хүннүң-не күш-ажыл рыногунуң мониторингизин чорудуп турар. Ажыл тыварынга болгаш ажылга тургустунуп алырынга янзы-бүрү деткимче хемчеглерин кылып чорудуп турар. Хереглеттинип турар угланыышкынының аайы-биле өөредилгезиниң өртээн төлеп бээр. Ол ышкаш бодунуң хууда ажыл-херээн тургузуп алырынга база дузаны кадар. “Работа России” порталындан шупту ажылчын олуттарны көрүп болур.

#ОбъясняемРФ #РеспубликаТыва #Шынсолун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Ажыл

Предыдущая запись
Кызылдың Вавилин ээтпээнге чаа школа тудар
Следующая запись
Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган.
Меню