Рубрикалар

ТЫВАДА COVID-19-КА УДУР ЭМНЕР КУРЛАВЫРЫ ЧЕДЕР БЕ?

Бөгүн, июль 13-те, оперативтиг штабтың хуралынга ТР-ниң кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай республикада коронавируска удур эм курлавырының дугайында дыңнаткан. Бо хүнде амбулаторлуг эмнээшкин ап турар аарыг улустуң саны хүнден-хүнче көвүдеп турарын барымдаалааш, ам-даа немелде эмнер хергелеттинер дээрзин ол чугаалаан.

Бо хүнде республикада бир айны шыдажыптар эм курлавыры бар болуп турар. Ындыг-даа болза эмнерни көвүдедириниң дугайында айтырыгны дүрген шиитпирлээри чугулазын Анатолий Югай айыткан.

Стационарлыг эмнээшкин чорудуп турар covid-госпитальдарда чиик болгаш ортумак, база аар хевирден аарып турар улусту эмнээри-биле 24, 9 сая рубльге саттынган эмнер амдыызында бар.

Амгы үеде херек эмнер садып алыры-биле садыглаашкын чорударынче билдириишкинни киирген.

Амбулаторлуг эмнээшкин ап турар улуска бээр 3,5 сая рубльга саттынган эмнер курлавыры «Ресформацияның» шыгжамыр черинде бар.

Эмнелге черлеринде 5, 9 сая рубльга саттынган «Фавипиравир», «Умифеновир», «Парацетамол», «Интерферон альфа», «Амоксициллин», «Кларитромицин», «Риваросабан» деп эмнерниң курлавырлары бар. Билзе чогуур чүүл, бо эмнерни аарып турар кижиниң байдалын көрүп тургаш, чүгле эмчиниң сүмези ёзугаар шыңгыы сагыыры чугула.

Федералдыг болгаш республика бюджединден 1,5 сая рубльга немелде эмнер садып алыр ажыл чоруттунуп турар. 583,24 муң рубльга эмнер садып алыры-биле керээлерни чарган. Дараазында партия 2021 чылдың июль төнчүзүнде кээри манаттынып турар.

2021 чылдың январь 1-ден тура амбулаторлуг эмнээшкин ап турар, коронавирус бар деп, лабораторлуг анализ соонда бадыткаттынган аарыг кижиге халас эмнерни үлээн, ооң иштинде чиик хевирден аарып турар улуска — 3128, ортумак аар байдалдыг 647 пациентиге берген.

#CТОПкоронавирус #Кадыккамгалаляамызы #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
QR-КОД “АРЫГ ЗОНАНЫ” ТУРГУЗАР
Следующая запись
ОВААРЫМЧАЛЫГ! ВИРУС ДҮРГЕН ТАРАП ТУРАР
Меню