Рубрикалар

Тывада  эпидбайдал оожургай берген-даа болза, камнаныры артык эвес

Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң март 9-тан 10-че хүннерде берген медээзи-биле алырга,  Тывада  эпидбайдал оожургай берген.

70 кижиниң кадыының байдалы экижээн, лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелинде 18 аарыг кижини тодараткан.

Оларның аразында эр улус- 14, херээженнер -4. Он чеди харга чедир -6, он сестен дөртен тос харга чедир — 6, беженден алдан дөрт харга чедир -6, алдан беш хардан өрү назылыг 2 аарыг кижи бүрүткеткен.

Кызылдың стационарлыг госпитальдарында 114 кижи эмнээшкинни ап турар.

ИВЛ аппаратта 7 аарыг кижини кошкан. Берге байдалда аарып турар 30 кижи бар.

Эмнелгелерде 270 оруннуң 57, 8 хуузу хостуг.

Call-төптерде 29 операторлар ажылдап турар. Бир хонукта 476 чедир медээ келген.

5 лабораторияда  бир хүнде 197 ПЦР анализти кылган.

Аарыг улустуң чок болган чылдагаанын тодарадыр Комиссияның медээзи-биле 2022 чылдың январь 1-ден тура ковидтен 35 кижи чок болган.

#Стопкоронавирус #Здоровьевприоритете #Оперативнаяинформация

https://minzdravtuva.ru/2022-03-04-001.html

Предыдущая запись
ЮБИЛЕЙЛИГ ЧЫЛДЫӉ ДЕЛГЕЛГЕЗИ – «ХООЙЛУ КАМГАЛАЛЫНДА -300 ЧЫЛ»
Следующая запись
Тывада туберкулёзка удур ай чарлаттынган
Меню