Рубрикалар

ТЫВАДА ИРБИСТЕРНИ САНААР

Кызыл дептерде кирген ховар дээн черлик амытан — ирбистерниң Россияда 90-95 хуу чедир турумчаан девискээрлери Алтай, Тыва база Бурят республикаларда оларның санын үндүрер улуг экспедиция февраль 13-те ажылын эгелээр. 80 хире специалист марттың төнчүзүнге чедир санаашкыннарны доозар. Ирбистерни сөөлгү катап 2019 чылда санаан. Ынчан үш регионнуң девискээринде улуг диистер төлээлериниң 63-64 баш саны бары демдеглеттинген. Тываның девискээринде 12 баш санаттынган.

Бүгү-делегейниң черлик бойдус фондузунуң (WWF) Алтай-Саян регионунда төлээ чериниң парлалга албаны бир дугаарында Алтай Республикадан ирбистерни санап эгелээрин дыңнаткан. РФ-тиң Бойдус яамызының бадылааны сан-медээлер чыыр болгаш анализтээр методиказы езугаар бо чылын бир дугаар ындыг саныышкынны кылыр. Инспекторлар болгаш эртемденнер ажыл үезинде ирбистиң чурттап турар черлеринден истерни — черде даванының истерин, ыяштарда дүрбүттүнген черинден дүгүн, дыргактарының шыйбактарын дилеп, демдеглээр. Дүгүн, өдээн алгаш, молекуляр-генетиктиг анализке ажыглап, боду тырттырар фотокамераларны хынаар. Специалистер ооң аңгыда, Россияда ирбистиң кол чемижи — те-чуңмаларны санап, капкалар салганын хынап, бойдус камгалалын хажыткан таварылгаларны илередир. «WWF Россияда ажылдап кылган мобильдиг капсырылгазы-биле специалистер ирбистиң оруктарын, таваржып болур черлерин, фототывыштарын демдеглээр. Партнерларның ачызында санакчылар командаларын мобильдиг телефоннар-биле чепсеглеп, медээлерни чыггаш киирип, ажылдаарын чиигеткен» — деп дыңнаткан.

Тыва Чазактың парлалга албаны.

Предыдущая запись
КЕЛИР ҮЕЖЕ ӨСКЕРЛИИШКИН
Следующая запись
61 ШКОЛАНЫ СЕПТЭЭРИ КӨРДҮНГЕН
Меню