Рубрикалар

Тывада «Крым чазы» байырлыг хемчегде аныяктар идепкейлиг киржип турар

Бөгүн Крым база Севастопольдуң Россияга каттышканынга тураскааттынган хемчеглер Тывада болуп эртип турар. Бо шакта Кызыл хоорайның Арат шөлүнде аныяктар чыглып кээп, «Крым чазы» байырлыг хемчегде киржип турар.

«Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң активчилери мында чыглып кээп, чурттуң Президентизиниң ажыл-чорудуунга каттыжып турарывысты илереттивис. В. Путин бодунуң кижилеринден хая көрүнмес деп чүүлдү бадыткаан. Чыл санында чартык ортулук нацизмден хосталганы март 18-те эрттирип турар. Бис Президентивис-биле кады бис!» — деп, аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу Артыш Монгуш чугаалаан.

Мира Конгул-оол

Видео от Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#тыванын_аныяктары_крым_чазы

Предыдущая запись
Күзелин амыдыралда боттандырган
Следующая запись
Чуртта болуп турар өскерлиишкиннер ажыл-агыйга салдар чедирбес
Меню