Рубрикалар

ТЫВАДА РОЖДЕСТВО БАЙЫРЛАЛЫ

Бүгү делегейниң православ шажын чүдүлгелиг кижилери бөгүн, январь 7-де, Рождество байырлалын демдеглеп эрттирип турар. Иерусалим хоорайның мурнуу талазында Фифлеем деп черге Иисус Христос төрүттүнген дугайында тоолчургу чугаага бо шажын байырлалы үндезилеттинип тывылган.
Россия Федерациязының аңгы-аңгы шажын чүдүлгелиг хөй националдыг чоннары Рождество байырлалын эп-найыралдыг демдеглеп эрттирери чаңчыл апарган. Чүге дээрге Рождество чаагай сагыш-сеткилдиң, ачы-буянныг чоруктуң чырык байырлалы.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың православ шажын чүдүлгелиглеринге Рождество-биле байырны чедирген. Рождество кижилерге бот-боттарынга дузалажырының ачы-дузалыын, эки чүүлдерге идегээрин, чаагай сагыш-сеткилдиг болурун сагындырып турар деп, байыр чедиишкининде демдеглеттинген.

Россияның Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол төрээн Тывазының, Сибирьниң болгаш бүгү Россияның православ шажын чүдүлгелиг чурттакчыларынга Рождество-биле холбаштыр байырны чедирген.

Январь 6-дан 7-же дүнеде республикада православ хүрээлерге мөргүлдер эрткен. Бөгүн хоорай, суурларда Рождество байырлалынга тураскааткан оюн-тоглаа, концерттер болуп турар. Ат-сураа бүгү Россияга билдингир “Октай” ансамбльдиң бот-тывынгыр артистери оолдар, уруглар “Рождество Христово” программаны белеткеп алган. Ону бөгүн Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сценазынга көргүзер.

Рождествога тураскааткан байырлал Кызылда Орус культура төвүнге болуп эртер.

Хөгжүм-шии театрынга, Орус культура төвүнге Рождество байырлалдарын интернетте Ютуб каналга дорт дамчыдар.

Рождество байырлалы дыштанылга хүннеринде уламчылаар. Чижээлээрге, даарта, январь 8-те, Черби суурда орус амыдырал-чуртталга бажыңының девискээринге Рождество оюннары болуп эртер. Аңаа орус улустуң онзагай эт-сеп кылыгларының, амданныг аъш-чеминиң ярмарказы база болур.

Рождество-биле!

Ш. СУВАН.

Предыдущая запись
ЧАА ЧЫЛДЫӉ ХУУЛГААЗЫНЫ — ПРЕЗИДЕНТИНИӉ БЕЛЭЭ
Следующая запись
ТЫВА ХӨГЖҮМЧҮЛЕР ГНЕСИННЕР КОНКУРУЗУНДА
Меню