Рубрикалар

Тывада «телешкола» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчег­лер болур.

Өөредилге яамызы «Тува 24» база «ОТР» регионнуң дам­­чыдылга компаниязы-би­ле кады ниити өөредилге организацияларының өөреник­чилеринге хүнде-ле үш кичээлди эрттирип, видео кичээлдерни база видео консультацияларны хүннүң дамчыдар. 9 база 11 класстарның доозукчуларынга күрүнениң түңнел аттестация (ГИА) талазы-биле база шупту эртемнерге ОГЭ база ЕГЭ-ниң видеоконсультацияларын эрттирер.

Бот-аңгыланыышкын үе­зин­де уругларның ырактан өөренирин организастаар аргазы чок чурт­такчылыг суур­ларда өөре­дилге чорудуун шынарлыг эрттиреринге телекичээлдер башкыларга болгаш өөреникчилерге дуза болур.

2020 чылдың апрель база майның ажыл хүннеринде, тус черниң «Тува 24» телеканалының дамчыдылгазынга видеокичээлдерни база видеоконсультацияларны үндүрер.

11 эртемге – математика, орус дыл, төрээн дыл, төрээн чогаал, физика, биология, химия, география, төөгү, ниитилел билиглери, англи дылга 1-ден 8 база 10 класстарга видеокичээлдерни эрттирер.

Регионнуң эртемнер комис­сиялары, ре­гионнуң өөредилге-методиктиг каттыжыышкыннар кежигүннери, республиканың башкылары видеокичээлдерни база видеоконсультацияларны чорудар.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы биле “Тува 24” youtube-каналынга эфирже ооң мурнунда үнген видеокичээлдерни кайы-даа үеде көрүп болур.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының сайтызында кичээлдерниң расписаниезин салган.

Тыва Чазактың парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Амыр-тайбың чоруулуңар, тыва чонум!
Следующая запись
Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен
Меню