Рубрикалар

ТЫВАГА АМ БАЗА ЧЕР ШИМЧЭЭН

Бөгүн, октябрь 23-те, эртенгиниң 06.00 шак үезинде Тываның барыын кожууннарының девискээринге чер шимчээшкининиң элээн күштүг силгиишкиннери болган. Сөөлгү медээлер ёзугаар алырга, чер шимчээшкини Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорайдан 7 километр черден эгелээн, ооң күштүү 4,7 балл.

Республиканың девискээринге чер шимчээшкининиң дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга онза байдалдар талазы-биле албан черлери дүрген дыңнаткан. Оларның дыңнадыглары-биле алырга, чер шимчээшкининден үрелиишкиннер болбаан, амыдырал-хандырылга объектилери ажылдап турар.

Владислав Ховалыг интернетте бодунуң арынынга: “Чаңгыс чер чурттугларым, дүвүрээн херээ чок, айыыл-халап болбаан. Оперативтиг камгалал албан черлериниң ажылдакчылары социал объектилерниң байдалын хынап турар” – деп бижээн.

Предыдущая запись
«ТЫВАНЫҢ ДАГ-РУДА КОМПАНИЯЗЫ» КЫШКА БЕЛЕН
Следующая запись
БАЙДАЛДЫ НАРЫЫДАТПАС ДЭЭШ
Меню