Рубрикалар

Тываның 850 хире чурттакчызы «социал керээ»-биле боттарының ажыл-херээн ажытканнар

 Тываның 851 чурттакчызы Чонну ажылга хаара тудар төптер-биле социал керээлерни чарып, боттарының ажыл-херээн уштап, орулгаларын өстүрер аргалыг болган.
Регионнуң Күш-ажыл яамызының дыңнатканы-биле алырга, күрүне деткимчезиниң ол хемчээн күүседиринче 400 млн ажыг рубльди үндүрген. «Демография» национал төлевилелдиң чурттакчы чоннуң чединмес чоруун чавызадыр айтырыгны шиитпирлээринге дузалажыр “Социал керээ” программага 3 муң ажыг кижи киришкен.
Тывада ол программаның боттандырылгазынче федералдыг бюджеттен 400 ажыг млн рубль, а республика бюджединден – 4 ажыг млн рубльди тускайлаан. Ол акша-хөреңги-биле бир муң хире эвээш орулгалыг өг-бүлелер берге байдалдан үнген. Социал керээде киржип турар үш хире муң өг-бүлелер амыдырал байдалын экижиткен – деп, күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Амур Увангур чугаалаан.
“Хуу сайгарлыкчы чорукту чорудары” угланыышкынныг социал керээ-биле чылда 825 кижи хаара тудар планны, Чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр республиканың 851 чурттакчызы-биле керээни чарган соонда, олар “боттарын ажыл-биле хандыртынган” статусту алган.
Өг-бүлениң кижи бүрүзүнге сөөлгү үш айда орулгазын санаарга, амыдырап-чурттаарының кудуку деңнелинге четпес болган 70 кижи Кызыл кожуунда боттарын ажыл-биле хандыртынган. Бо хонуктарда Кызыл кожууннуң муниципалдыг комиссиязы сумуларже үнүп, социал керээ киржикчилериниң тускай сорулгалыг акша-хөреңгини чарыгдаанынга хыналданы кылган.
Кызыл кожууннуң Сукпак суурнуң чурттакчызы Камилла Монгуш — назы чепээн ийи чаштың авазы, чазын күрүне деткимчезин алган. Алган акша-хөреңгизи-биле төрээн суурунда баш таарар черни ажыдып алган. Камилла – ажылынга ынак, кызымак, тура-соруктуг аныяк кижи дээринге, чаңгыс чер-чурттуглары бүзүрээн: «Камилланың в парикмахерскаязы кезээде аянныг, арыг-силиг боор» — деп, демдеглээннер.
Чеди-Хөл кожууннуң 22 чурттакчызы “Хуу сайгарлыкчы чорукту чорудары” угланыышкын-биле социал керээни чарган. Оларның бирээзи — Элегес суурнуң чурттакчызы Надежда Бакуле күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле кат-тоорук чыып, хүлээр, доңурар болгаш хаптаар улуг эвес пунктуну ажыткан. Ол кат-чимисти доңуруп,варенье, сироп, масло кылып болбаазырадыр төлевилелди белеткээн.
Надежда Май-ооловна боду чыжырганалыг садтыг. Амгы үеде чыып алган кадындан чыжырганы үзү биле сиропту бүдүрүп турар.ТР-ниң Кадык камгалал яамызының фоточуруктары

#ТываЧазак#Тыва #Тува #социальныйконтракт #самозанятые #МинтрудТувы

Предыдущая запись
ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕНИҢ АЖЫЛ-АМЫДЫРАЛЫ
Следующая запись
Ульяна БИЧЕ-ООЛ: “ЧАА ЧЫЛДЫ СЕРГЕК УТКУУЛУҢАР”
Меню