Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ГРАНТЫЗЫН АЯН ЧОШКАК АЛГАН

Республиканың Культура болгаш туризм яамызы Тыва Республиканың Баштыңының культура болгаш уран чүүл адырында грантызынче чагыгларны хүлээп эгелээнин августа чарлаан турган. Культура болгаш уран чүүл адырында бодунуң ажылын чорудуп турар хуу сайгарлыкчылар болгаш боттарын ажыл-биле хандыртынган хамаатылардан 12 билдириишкин бо чылдың ноябрь 1-ге чедир кирген. Комиссияже киирген документилерни үнелеп көргеш, дойдан национал аянда суй-белек продукциязын бүдүрер төлевилелдиг Аян Чошкакты тиилекчи кылдыр үндүрген.

Культура болгаш уран чүүлге хамааржыр чогаадыкчы төлевилелдерни боттандырынга берген Тываның Баштыңының грантызы эгидилге чок.

Комиссия авторнуң төлевилелге дилеп турар түңүнден грантының хемчээлин тодарадыр. Бо таварылгада дилег киирикчизи 300 муң рубльди дилээн. Автор ол акшаны дой өрттедир печка база дойдан продукцияга чурук үндүрер принтер садып алырынче чарыгдаарын тайылбырлаан.

Регион Баштыңындан деткимче алыр дээн хуу сайгарлыкчылар болгаш ажыл-биле бодун хандыртынган кижилерден кирген 12 билдириишкинниң 5-жин, үндүрүг органнарында бүрүткеткен дугайында документ киирбээнинден, ойталаан.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңбаштыңыныңгрантызы #Культураболгашуранчүүл #Деткимче #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ЭРТЕМ ТАЛАЗЫ-БИЛЕ АГЕНТИЛЕЛДИҢ ДИРЕКТОРУН ТОМУЙЛААН
Следующая запись
ХӨМҮР АЙТЫРЫЫН ЭЧИЗИНГЕ ЧЕДИР ШИИТПИРЛЭЭН
Меню