Рубрикалар

Тываның чурттакчылары «Zа нами правда!» деп патриотчу утка-шынарлыг чүүлдер чыыр төлевилелге киржип болур

Россияның Президентизиниң тускай шериг операциязы эрттирер дугайында шиитпирин Россияның регионнарында хамаатыларның хөй кезии деткип турар. Социал четкилерге патриотчу утка-шынарлыг чүүлдерни муң-муң сагыш човаачал хамаатыларның үндүрүп турары — ол деткимчени херек кырынга көргүзер бир аргазы болур.

Тускай сайт, социал четкилер болгаш мессенджерлер таварыштыр ындыг чүүлдерни хамаатылар аразында солчуп, тарадырынга дузалаар сорулгалыг бис. Аңаа кым-даа бодунуң чүүлүн — чуруктарын, видеороликтерин, шүлүктерин, ырыларын, сөстерин салып болур! Ада-чурттувус камгалап турар офицерлерни болгаш солдаттарны, армиявысты ам-даа канчаар деткип болур бис деп үзел-бодалдары-биле база үлежип болур!

Россияның сагыш човаачал чурттакчыларын шуптузун бо төлевилелге каттыжарын кыйгырып тур бис. Эң эки чүүлдерни өртектиг белектер болгаш суй-белектер-биле демдеглээр.

Патриотчу болгаш ажыглаар чүүлдерни дараазында ресурстардан көрүп болур:
Сайт: https://zanamipravda.ru/занамиправда.рф
«ВКонтакте»: https://vk.com/za.nami.pravda
«Одноклассники»: https://ok.ru/zanamipravda
Telegram: https://t.me/zarussia_1

М. АНАЙ-ООЛ очулдурган.

Предыдущая запись
Эм-таң бүдүрүрер индустрия Россияның девискээринге ажылын соксадыр бодавайн турар
Следующая запись
Шын медээлер салдынып турар бүзүрелдиг үндезин дөстерни хайгаарап көөр болза эки
Меню