Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ ЭРЕС-ДИДИМ ООЛДАРЫ МААДЫРЛЫЫ-БИЛЕ АМЫ-ТЫНЫНДАН ЧАРЫЛГАН

Бо хонуктарда Украинада чоруп турар тускай шериг операциязының үезинде Тываның эрес-дидим оолдары маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган дугайында база бир медээ келген.  Тыва Чазактың Даргазы Владислав Ховалыг маадырларның чоок улузунга, өг-бүлезинге ханы кажыыдалды илереткен:
Акы-дуңма украин черни неонацисчи күштерден хостаар дээн шериг операциязынга киржип турар эрес-дидим тыва черниң оолдары маадырлыы-биле мөчээнин дыңнадып тур мен.

Хып дээн чалыы назын үезинде чоруур оолдарывыс хары черге кара бажын салганы канчаар-даа аажок хомуданчыг-дыр. Адыгжы Хүлер-оолович Куулар биле Павел Васильевич Князев бодунуң эр даңгыраанга шынчы болуп, тулчуушкун шөлүнге эчизинге чедир маадырлыг тулушкан. Оларның чырык овур-хевирлери кезээде чылыг сактыышкын бооп артар.

Хүндүлүг маадырлыг оолдарывыстың ада-иези болгаш чоок кижилери, качыгдалдың бо кара хүннеринде бодумнуң база тыва чазактың мурнундан ханы кажыыдалды илередип тур бис.

Предыдущая запись
Тайбыңны болгаш бүзүрелди сеткилиңерге шыгжап чоруңар
Следующая запись
Тиилелге бистии болур дээрзинге бүзүрээр болза эки
Меню