Рубрикалар

Тываның республика бюджеди  2021-2023  чылдарда

«Инвестицияларның ниити түңү 7,3 млрд. рубль.  2021 чылда 6,4 млрд. рубль Тывага кээр» — деп, Чазак хуралынга ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай илеткээн.

 2021-2023 чылдың бюджеди  584,7 млн. рубль дефициттиг болур. 37 млрд. 550,3 млн. рубль орулгалыг болур.  Чарыгдалдар 18 % өскеш, 38 млрд. 135 млн. рубль түңнүг деп саң-хөө сайыды Достай илеткээн. Ноябрь төнчүзүнге чедир бюджетти РФ-тиң Саң-хөө яамызы көрген соонда, ийи номчулга эрттиргеш, Дээди Хурал бадылаар.

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол чамдык айтырыгларга доктаап, өөредилге шугумунда ажылы дакпырлажып турар организацияларның көвүдээнин демдеглээш, оларның ажылында кол-ла кижи — өөреникчи деп демдеглээн. «Чамдык школаларда 14 өөреникчиге 30 башкы онаажып турар. Немелде өөредилге төвүнде, шынап–ла, уругларның бар-чогун хыналдага алырын дарга айыткан. Чеже санныг доозукчулар оон үнгеш, программирование, физика эртемнерин шилип ап турарыл? Профессионал училищелер кандыг организациялар-биле сырый ажылдап турарыл? Тускай ортумак өөредилге черлериниң доозукчулары университеттерже кирип шыдап турар бе? Чеже кижи дооскаш, ажыл тып алган?

Башкыларның билиин бедидер институтка айтырыглар база бар. Ында ажылдакчылар саны 80. Ындыг улуг штатты тутпайн, чалаттырган эртемденнер, лекторлар-биле ажылдаза чүл? «Сайзырал» деп төптүң ажылынга база айтырыглар бар. Өөредилге сайыды-биле яамының тургузуун, кандыг организациялар кирип турарын, бюджет акшазын кайнаар чарыыр деп угланыышкыннарны шилип алырын таптыг сайгарбас болзувусса, чаа школалар, ясли-садтар тударывыс хоомай бооп болур» — деп, Чазак Башытыңы демдеглээн.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ
Следующая запись
ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ
Меню