Рубрикалар

Тываның сайгарлыкчылары ДУР биле ЛУР чурттакчыларынга ачы-буян дузаламчызын чоруткан

Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы-биле республиканың сайгарлыкчылары Донецк база Луганск улус республикалардан дескен кижилерге дээш ачы-буян дузаламчызын чыыр ажылды организастаан. Организацияларның база хөй-ниити шимчээшкиннериниң баазаларынга дузаламчы чыыр пунктуларны ажыткан. Чыгдынган гуманитарлыг дузаламчыны, Донецк база Луганск улус республикалардан хамаатыларны түр када чыттырар черлерже база ачы-буян дузазын чыыр пунктуларынче хуваап чорудар кылдыр, #МЫВМЕСТЕ регион штавынга хүлээткен. Энерел сеткилдиг сайгарлыкчылар элээн каш тонна үр үеде үрелбес аъш-чем аймаан, чук саваларны, чаш уругларга херек барааннарны, орун-дөжек база чунар херекселдерни, хуу арыг-силигге ажыглаар чүүлдерни, канцеляр барааннарын чыгган. Доржу Ч.Р., Хертек Д.В., Жамц О.Н-нуң хууда бүдүрүлгелери база «Фьюжн» кафе буянныг херекче бир дугаарында холун сунуп, каттышкан. Тывага чыгган гуманитарлыг дузаламчыны Крым Республикада Армянск хоорайга чедирер. Бо чылдың март эгезинде республиканың чурттакчылары дузаламчының бирги чүъгүн Донбассче чоруткан. Ленин кудумчузунда 32 дугаар бажыңда, Тываның Дээди Хуралының (парламент) бажыңында, “Чаңгыс демниг Россия” партияның хөй-ниити хүлээп алыр черинде, Донецк база Луганск улус республикаларның чурттакчыларынга дузаламчы чыыр пункт ажылдап турарын сагындыраал.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны

Предыдущая запись
Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюн демдеглээн
Следующая запись
ШЫЛГАРАӉГАЙ АНЫЯК СПОРТЧУ ПРЕЗИДЕНТИНИӉ ГРАНТЫЗЫН АЛГАН
Меню