Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг октябрь 26-да, Москва хоорайга, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Виктория Абрамченконуң Сибирь федералдыг округтуң губернаторлары-биле регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынче угланган төлевилелдерни болгаш өзек айтырыгларны тодарадыр айтырыглыг хуралынга киришкен.

«Регионнуң эрге-ажыынга дээш шиитпирлээр кандыг-даа айтырыгларны федералдыг деңнелге баш бурунгаар сайгарар апаар. Чурттуң удуртулгазы Россия чазааның даргазының оралакчылар деңнелинде регионнарынга кураторларны томуйлаар дугайында шиитпири кончуг шын. Виктория Валериевна Абрамченко-биле база катап ужуражып, ооң киржилгези болгаш деткимчези херек чидиг айтырыгларны тодаргай чугаалаштывыс. Тываның моон соңгаар хөгжүлдезинге идиг бээр беш өзек төлевилелди шилип алдывыс» — деп, Владислав Ховалыг ужуражылга дугайында соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

Ол ышкаш федералдыг деңнелде онза кичээнгей херек айтырыгларны база чугаалашканын дыңнаткан. Вице-премьер регионнуң хөгжүлдезинге шаптараазынныг, энергияның чедишпезин чок кылыр айтырыг талазы-биле республикага дузалажыр болган. «Чаңгыс чер-чурттугларывыска, республиканың хөгжүлдезинге энергия айтырыы чугула черде. Ол чедишпес болза, инвесторларны элдээртип, улуг бүдүрүлгелерни организастап, Кызылга чуртталга комплекстерин тудары нарын» — деп, Ховалыг демдеглээн.

Ужуражылга үезинде, Тывада бок айтырыын шиитпирлээриниң дугайында чугаа база болган. Республикада кадыг бок аймаан болбаазырадыр регион оператору тургустунуп, коммунал боктарны шыгжаар амгы черни эде чаартып, чаа полигонну тудар айтырыг шимчеп эгелээн.

Регион удуртукчузунуң Кызыл хоорайга социал ужур-дузалыг комлекстиг чаа микрорайоннар тудар төлевилелин деткиирин Виктория Абрамченко аазаан.
Бөгүнде Тываның найысылалында шимчевес өнчүнүң өртээ эң аар болгаш, тус черниң чурттакчыларынга ону садып алыры нарыыдаан. Тудугнуң хемчээлин улгаттырып, шынарлыг коммерциялыг чуртталга шөлүн тудар дээн саналдар, рынокта ооң өртээн бадырар ужурлуг.

Оон аңгыда, өзек төлевилелдерже – “Хандагайты” автомобиль эрттирилге пунктузунуң чоогунда кызыгаар зоназынга экономиктиг кады ажылдажылганың логистика төвүн, батарейге металл бүдүрер компанияны, Кара-Белдир алдын чыдынынга тывыш бүдүрүлгезин, боттуң технологиязын киирген янзы-бүрү эм-таң бүдүрер үлетпүр фармакология бүдүрүлгезин тудар төлевилелдер кирген.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңсоциал_экономиктигайтырыглары #Москва #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТОДАРГАЙ ХАРЫЫНЫ БЕРГЕН
Следующая запись
РОССИЯНЫҢ ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫ АЖЫЛДААР
Меню