Рубрикалар

УЛУГ-ХЕМНИҢ СУМУЛАРЫНГА ИНТЕРНЕТ

Амгы үеде “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле Улуг-Хем кожуунда харылзааның оптиктиг удазынын шөер ажылдарны чорудуп турар.

“Тывахарылзааинформ” компанияның ажылдакчылары чоокку үеде Арыг-Үзүү, Чодураа, Арыг-Бажы, Ийи-Тал сумуларының ном саңнарынче, Шагаан-Арыг хоорайның школазы болгаш библиотеказынче, Иштии-Хемниң фельдшер-акушер пунктузу болгаш ном саңынче, Хайыраканның чагыргазы болгаш библиотеказынче интернет четкизин киирер.

“Чурагайлыг экономика” национал төлевилелдиң кол күүседикчизи Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы дээрзин сагындыраал.

#Чурагайлыгэкономика #Националтөлевилел #Информациялыгинфратургузуг #Федералдыгтөлевилел #Информатизацияболгашхарылзааяамызы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТУРАСКААЛДЫҢ ОДУН КЫВЫСКАН
Следующая запись
ХАРЫЫСАЛГАНЫ КҮШТЕЛДИРЕР
Меню