Рубрикалар

УЛУС-ЧОН-БИЛЕ АЖЫЛДАП ЧОРААН, ДУРЖУЛГАЗЫ УЛУГ

Тываның Чурукчулар эвилелиниң даргазы Чурук ШОЙ:

— Бөгүн бистиң чаа Чазак Даргазының дүжүлгеге саадаан байырлыг езулалы болду. Чазак Даргазы Владислав Товарищтайович Ховалыг черле улус чон-биле ажылдап чораан, дуржулгазы улуг деп санап турар мен. Чону-биле онзагай кады ажылдап, ажыл-ижин эки уштап-баштай бээр деп бүзүрелдиг мен. Республиканың удуртукчузунуң бо каш айлар иштинде, кыска үе дургузунда, кылган ажыл-ижин эскерип турдум. Чыып алган бодунуң командазы эки-дир. Ол дээрге чылдар-биле кады ажылдаар, оларның чедиишкинниг ажыл-ижин үе көргүзе бээр боор деп бүзүреп тур мен.

Бодум Тываның Чурукчулар эвилелин уштап-баштап чоруур чурукчу, чогаадыкчы кижи болганымда, Владислав Ховалыгны бисче, чогаадыкчы ажыл-иш кылып чоруур чон-биле, быжыг харылзааны тудуп, кады эки ажылдай бээр боор деп бүзүрелдиг мен. Ол республиканың удуртукчузунуң албан-дужаалынга түр үеде ажылдап эгелээш-ле, хөй-ниити организацияларын эки хаара тудуп, олардан сүме дыңнап, кады ажылдай бээр байдалдарны кыска үе дургузунда көргүзүпкен.

Алдынай АРАКЧАА.

Авторнуң тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
БОДУН АЖЫЛГЫР УДУРТУКЧУ КЫЛДЫР КӨРГҮСТҮ
Следующая запись
КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ КАНДЫГЫЛ?
Меню