Рубрикалар

УЛУСЧУ ДИКТАНТ

2021 чылдың октябрь 21-ниң хүнүнде Тыва дыл хүнүнге тураскааткан Улусчу диктантының муниципалдыг чадазы болуп эрткен. Бо хемчегни Национал школа хөгжүдер институт организастаан. Тываның бүгү-ле муниципалдыг тургузугларынга 151 шөлчүгешке болуп эрткен. Халдавырлыг коронавирус аарыының нептереп турары-биле, Тыва Республиканың кожууннарынга эрттирген. Кызыл хоорайга киржикчилерден чагыгларның хөйү-биле кирип турарын барымдаалааш, онлайн хевирге эрттирген. Ниитизи-биле 2076 кижи киришкен. Оларның 108-и видеохарылзаа дузазы-биле, 1968 кижи оффлайн хевирге бижээн.

Диктантыга 17-ден 78 хар чедир назы-харлыг улус киришкен. Бо удаада онзагай чүве киржикчилерниң аразында Узбекистанның төлээзи бар болган. Найысылал Кызылдан эң-не хөй 268 кижи киришкен. Барыын-Хемчиктен —143, Ак-Довурак хоорайдан — 125, Каа-Хем кожуундан 125 кижи. Муниципалдыг чаданың түңнелинде 150 тиилекчи илерээн. Ол ышкаш 640 кижи шаңналдыг черлерже кирген. 43 кижи багай бижээн. Октябрь 28-тиң хүнүнде олар регионалдыг чадага онлайн хевирге киришкен.

Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчызы Тамара Бүүрекчиировна Оюннуң чугаалап турары-биле алырга, чылдан чылче Улусчу диктантыга киржир чурттакчы чоннуң саны көвүдеп, тыва дылга частырыг чок бижииринче кызып турары көскү апарып, бижикчилериниң түңнелдери экижип бар чыдар.

Тыва дыл хүнүн эрттирер кылдыр эгелекчи саналды киирген хүндүлүг чогаалчывыс Александр Даржайга, чылдың-на бо хүнге тураскааткан хемчеглерни организастап эрттирип турар специалистерге болгаш аңаа киржип турар чонга улуу-биле өөрүп четтирбестиң аргазы чок. Тыва дыл ам-даа улай сайзыраар-ла болзунам!

Чыжыргана СААЯ.

#Тывадылхүнү #Улусчудиктант #Националшколахөгжүдеринститут #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХАЙЫРАЛЫГ КАШПАЛДАРЫМ
Следующая запись
85926 КИЖИ ДОЛУ ТАРЫДЫЫШКЫННЫ АЛГАН
Меню