Рубрикалар

В. ХОВАЛЫГ: «ЭГЛИП КЕЛБЕС УЛУГ ЧИДИРИГ-ДИР»

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгунуң өг-бүлезинге болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен.

— Москвадан кударанчыг медээ келди. Лариса Күжүгетовна Шойгу кезээ мөңгеде бистен чарлып чоруткан-дыр. Ол тыва черге төрүттүнгеш, ажылчы базымнарын бөдүүн эмчиден эгелээш Кадык камгалал яамызының удуртукчуларының бирээзинге чедир ажылдаан, Күрдуманың үшкү чыыжының депутады турган. Тываның берге айтырыгларын шиитпирлээринге кезээде киржип, ол ажылче депутат коллегаларын киириштирип чораан.

Кызыл хоорайның мэри тургаш, Лариса Кужугетовна-биле ужуражылгаларны сактыр-дыр мен. Ол бистиң, хоорай удуртукчуларының, харын-даа бөдүүн чоннуң берге айтырыгларын кичээнгейлиг дыңнап алыр, кезээде дузалаарын кызыдар база дузалап чораан. Чоокта чаа «Чаңгыс демниг Россия» партиязының баш бурунгаар соңгулдаларынга соңгукчулар база катап аңаа деткимчезин көргүскен. Ооң амыдыралчы сорулгалары-даа, бистиң ынаныжывыс-даа боттанмазы ол-дур, хомуданчыг. Эглип келбес улуг чидириг-дир. Чыдар чери чымчак болзун.

Сергей Кужугетовичиге, төрел-дөргүлүнге база чоок кижилеринге эң-не ханы кажыыдалы илередип тур мен. Лариса Кужугетовна онзагай, чараш, эки сеткилдиг кижи чораан. Ол бистиң чүректеривиске кезээ мөңгеде артар.

#Кажыыдал #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
СОЦИАЛ АЖЫЛДАКЧЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН
Следующая запись
ЧААРТТЫНГАН «ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»
Меню