Рубрикалар

В. ХОВАЛЫГ: ПРЕЗИДЕНТ КЕЗЭЭДЕ ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗААДА

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, июнь 30-де, Россияның Президентизи Владимир Путинниң чыл санында эрттирип турар чон-биле дорт харылзаазынга бодунуң бодалдарын социал четкиде бижээнин  дыңнадып тур.

— Президентиге российжилерниң салып турган айтырыглары Тывага база чугула. Бистиинде база аъш-чемниң өртээ өзүп турар, социал пособие акшазын төлеп бээринде айтырыглар бар, школаларның чамдыызының оран-савазы айыылдыг байдалда, бистиң регионга газ четкизин киирери херек. Президент Владимир Владимирович кезээде кижилер-биле харылзаада, оларның нарын айтырыгларынга ханы кичээнгейлиин, тоомча чок эвезин ол көргүстү. Чидиг айтырыглардан ол чалданмас, ынчангаштың чуртта болуп турар шупту нарын чүүлдерни билирин бис база катап шынзыгып көрдүвүс.

Вакцинация дугайында Президентиниң сөстерин, аңаа ооң хууда хамаарылгазын онзалап демдеглеп каайн. Шиитпирни кижи бүрүзү боду хүлээп алыр болбайн аан. Албан тарыдып алырын кижиден негээр эрге кымда-даа чок. Ынчалза-даа бөгүн бодун болгаш өске кижилерни коронавирустан камгалаарының, ооң коргунчуг уржуктарындан чайлаарының чаңгыс-ла аргазы вакцинаны тарыдып алыры. Президентиниң бодунуң хууда үлегери болгаш ооң кадыының амгы үеде дыка эки байдалы скептиктерни шынзыктырыптар.

Хамаатылар-биле харылзажырының “дорт шугумнары”-биле чепсегленип алыр мен. Чурттакчы чон-биле харылзажырының чаа хевирлерин шиңгээдип алыр бис, ону республиканың чазааның өске кежигүннеринге база сүмелээр-дир мен. Кижилер-биле хууда ужуражып чугаалашкаш, байдал херек кырында кандыг дээрзин билип ап болур бис.

#Президентиниңдортэфири #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭГЕ КЛАССТАР ЧАҢЧЫЛЧААН ХЕВИРГЕ ӨӨРЕНИР
Следующая запись
АЙДЫҢ САРЫГЛАР: ПУТИН БОДУНУҢ ҮЛЕГЕРИН КӨРГҮСТҮ
Меню