Рубрикалар

В. ХОВАЛЫГ: САГЫШ ЧОВААШКЫННЫҢ КӨСКҮ ҮЛЕГЕРИ-ДИ

Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, сентябрь 1-де, Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң Билиглер хүнүнге тураскааткан байырлыг шугум чыскаалынга барып чораан.

«Тываның уруглары эң бедик стандарттар-биле өөренип алзын дээш, Кызылдың Президентиниң кадет училищезин тургусканы Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путинниң, камгалал сайыды, бистиң ат-сураглыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгунуң сагыш човаашкынының көскү үлегери-дир. Билиглер хүнүнде Сергей Күжүгетович дорт эфирге чурттуң шупту кадет училищелериниң сургуулдарынга байыр чедирип, өөредилгезинге чедиишкиннерни күзээн. Камгалал сайыдының бодунуң илередии бүгү өөредилге чылынга онза хөөн киирери чугаажок» деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

Училищениң оран-савазынга бир дугаар барып турарын ол чугаалаан. «Шынап-ла, бичии улустуң чурттаарынга, өөрениринге база чогаадыкчы чоруунуң сайзыраарынга кайгамчык байдалдарны мында тургузуп каан-дыр» — дээш, амгы үениң дериг-херексели-биле эки шиметтингенин ол демдеглээн.

Кызылдың Президентиниң кадет училищези эрткен өөредилге чылында үшкү доозукчуларының шуптузун дээди эртемниң өөредилге албан черлеринче үдээн.

Р. ДЕМЧИК очулдурган.

#КПКУ#Билиглерхүнү #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СТАДИОНДА ЧААРТЫЛГАЛАР ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ЧОНУНГА ТӨЛЕПТИГ
Меню