Рубрикалар

ВАКЦИНАЦИЯ БОЛГАШ ЭПИДБАЙДАЛ

Тываның коронавирус талазы-биле оперативтиг штавының дыңнадып турары-биле, сөөлгү хонуктарда Covid-19 халдавырлыг аарыгдан 60 хардан өрү назылыг улус хорап эгелээн. Ук аарыгдан аарааш, чок болган улустуң 70 хуузу вакцина салдырып албаан болган. Ынчангаш ылаңгыя назы-хары дөгүй берген улус covid-19-ка удур тарылганы эртип алыры эргежок чугула.

Оон ыңай сөөлгү үелерде куда-дой болгаш өг-бүле байырлалдарының көвүдээнин ук айтырыгның хемчээн ап, өөренип көөрүнүң дугайында оперативтиг штабтың хуралынга чугаалашкан.

Covid-19-ка болгаш гриппке удур тарылга уламчылап турар. Эмчилерниң сүмелеп турары-биле алырга, коронавируска болгаш сезоннуг гриппке удур тарылганың аразы бир ай хире болур. Баштай бирээзин салдыргаш, бир ай болганда өскезин салдырып ап болур.

Халдавырлыг аарыгга болгаш гриппке удур тарылганы эмчи бригадазын коллективче чалап алгаш, шупту деңге тарыдып ап болур. Чүгле баш бурунгаар хоорайның азы тус черниң поликлиниказынче долгааш, чагыгны киирип, ай, хүнүн, шагын дугуржуп алыр.

Сентябрь 23-түң эпидбайдалы-биле алырга, сөөлгү хонукта коронавирус халдавырлыг аарыгдан 45 аарыг кижи сегээн, а 54 кижиниң организминде халдавырлыг аарыгның бүдүмелдери бар деп илерээн. Кызылда – 19, Ак-Довурак хоорайда – 1, Чөөн-Хемчикте – 4, Каа-Хем кожуунда – 3, Кызыл кожуунда – 2, Мөңгүн-Тайгада – 1, Бии-Хемде – 1, Таңды кожуунда – 9, Улуг-Хемде 3 аарыг кижини тодараткан. 54 аарыг кижиниң 23-ү эр, 31-и херээжен улус болган. Оларның аразындан 17 харга чедир бичии уруглар – 14; 49 харга чедир – 27; 50 хардан 64 харга чедир – 7; 65 хардан өрү назылыг 6 кижи болуп турар.

Тываның Call-төптеринче сөөлгү хонукта 866 кижи дуза дилеп долгаан. Covid-19 аарыының бар-чогун илереткен анализтерниң харыызынга бир хонук дургузунда 1025 смс-терни чоруткан.

#Вакцинация #Эпидбайдал #Коронавирус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЦИОНАЛ ДЫЛДЫГ ПАРЛАЛГА ДУГАЙЫНДА ЧУГААЛАШКАН
Следующая запись
ДАЧА ЧУРТТАКЧЫЛАРЫНГА ДУЗАЛАЖЫРЫ БОЛГАШ ДЕМНЕЖИРИ
Меню