Рубрикалар

ВАКЦИНАЦИЯ — КАМГАЛАЛ

2022 чылдыӊ январь 6-ныӊ хүнүнде Тывада 11 кижиниӊ коронавирус хамчыындан аараанын лабораторлуг шинчилел-биле бадыткаан дээрзин Росхерегхайгааралдыӊ ТР-де Эргелели дыӊнадып турар. Кызыл болгаш Ак-Довурак хоорайда, Барыын-Хемчикте, Чөөн-Хемчикте, Таӊдыда – бир-бир, а Каа-Хем биле Өвүр кожууннарда – үш-үш кижи хамчыктан аараан. Сөөлгү хонуктарда 32 кижи хамчыктыг аарыгдан эттинип сегээн.

Кызылдыӊ стационарлыг госпитальдарында 83 кижини, оларныӊ аразында 12 бичии уруг, 5 сааттыг херээжен улусту эмнеп турар. Берге аарып турар улустуӊ саны – 34. ИВЛ аппарадыныӊ дузазы-биле 11 аарыг кижини эмнеп турар. Хостуг орун фондузу 30,8 хуу. Республиканыӊ Кадык камгалал яамызыныӊ лабораторияларынга 509 ПЦР-шинчилелдерни кылган.

Республикада 98 032 кижи COVID-19-ка удур тарыдылганы бүрүнү-биле алган. Вакцинаныӊ I кезээ-биле 158 984 кижи тарыдып алган. Оларныӊ аразында 50 177 кижи Спутник-лайт чаӊгыс кезектиг вакцинаны тарыткан.

Дыштаныр хүннерде республиканыӊ вакцинация пунктулары хүннүӊ-не ажылдап турар:

— Кызылдыӊ хоорай поликлиниказы, адрези: Кызыл хоорай, Дружба кудумчузу, бажыӊ 36 «а», кабинет 110 — 9-17 шакта,
— Кызылда консультация-диагностика поликлиниказы, адрези: Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравченко кудумчузу, бажыӊ 61– 9-21 шакта,
— «Курай-Курай», «5 звёзд» садыг төптери. Вакцинация пунктуларыныӊ ажэылдаар үези 9-18 шак.

Бүгү делегейниӊ кадык камгалал организациязыныӊ эксперт эмчилери: «Камгалалдыӊ баштайгы шугуму дээрге вакцинация-дыр» — деп тайылбырлаан. Делегейниӊ өске чурттарында коронавирустуӊ «Омикрон» деп хевиринден аарый берген улустуӊ хөй кезии вакцинация салдырбаан улустар дээрзин олар тодараткан.

Коронавирус болгаш ОРВИ, грипп аарыглары хөй кижилер аразынга агаар дамчып тараар болганда, социал дистанцияны, санитар-эпидемиологтуг негелделерниӊ шуптузун сагыырын утпаза чогуур. Чаа чылдыӊ дыштаныр хүннеринде кадыкшылын быжыктырып, дадыктырып алырын эмчилер сүмелеп турар.

Р.ДЕМЧИК белеткээн.

Предыдущая запись
Чаа регионалдыг операторнуң ажылы көстүп эгелээн
Следующая запись
ЧАА ЧЫЛДЫӉ ХУУЛГААЗЫНЫ — ПРЕЗИДЕНТИНИӉ БЕЛЭЭ
Меню