Рубрикалар

Вакцинацияны чер-чуртундан дескен улуска кылып турар

Тыва тайылбырлап тур

объясняем.рф

Амгы үеде чер-чуртунда болуп турар чепсектиг болуушкуннардан дескеш, бистиң күрүневисче көжүп кээп турар бөдүүн чонга Россия бүгү талалыг дузаны чедирип турарын билир бис. Ооң-биле чергелештир чамдык айтырыгларны чон салып турар. Чижээ:

Ковид деп хамчыктыг аарыг чавырлып эгелээн үеде чер-чуртундан дескен хөй кижи кээп эгелээнде, эпидбайдал катап наарыдап кээриниң айыылы-бар бе?

Харыы:

  • Хөй кижилер бистиң күрүневисче кээп эгелээн-даа болза, COVID-19-туң катап өөскүүр айыылын тургуспас дээш эмчилер күжениишкинниг ажылдап, кижи бүрүзүнүң анализин ап, шинчилеп турар.
  • Донецк, Луганск республикалардан кээп турар чонну түр үеде чыттырган пункт бүрүзүнде эмчилер доктаамал ажылдап турар.
  • Ындыг пунктулар COVID-19-ка удур вакциналар болгаш эмнер-биле четче хандырттынган.
  • Келген улус COVID-19-ка удур тарытпаан болза, оларны удур тарып турар.

РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко:

Амгы үеде бистиң чуртувусче кээп турар бөдүүн чонну түр үеде чыттырган пункт бүрүзүнде эмчилер ажылдап турар. Вакцинация болгаш шинчидип алырынга эптиг бүгү арганы ында тургускан.

Бо дугайында адаанда роликтен  болгаш объясняем.рф сайтыдан  база көрүп болур

ВАКЦИНАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ

 

Предыдущая запись
ДАШТЫКЫ БАРААННАРНЫ АЛБАС БИС ДЭЭН
Следующая запись
Маадырларга мөңге алдар!
Меню