Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЧОННУҢ ЭҢ-НЕ ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРЫНГА ХАРЫЫЛААР

Дорт чугаа
Август 15-те болур “Дорт чугаа” үезинде республикада эң чидиг социал-экономиктиг айтырыгларны, оларны шиитпирлээриниң аргаларын болгаш Тываның хөгжүлдезиниң оруктарын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дорт чугааның киржикчилери-биле сайгарып чугаалажыр.

ТР-ниң Чазааның парлалга албанының дыңнатканы-биле алырга, ажык чугааже шупту кижилерни чалап турар, айтырыгларны нарын, чидиг азы эпчок деп аңгылавас.

Эң чугула болгаш хүннүң чидиг айтырыгларын Владислав Ховалыг дорт эфирниң киржикчилери-биле сайгарар. Айтырыгларны кандыг-даа хевирге салып болур: бижимел, чагаа азы видеоайтырыг.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле “Дорт чугаага” чагааларны, саналдарны болгаш айтырыгларны август 5-те хүлээп ап эгелээн.

Оларны аңгы-аңгы аргалар-биле чорудуп болур:

– телефон 8-800-200-85-04

– Владислав Ховалыгның “Вайбер”-де Онлайн хүлээп алыышкыны дамчыштыр https:// clc.ru/Wdn4

– “Вконтакте” болгаш “Инстаграм” социал четкилер дамчыштыр:
vk. kom/internetpriem
instagram.com/onlinepriem_tuva

Владислав Ховалыг-биле эфир август 15-те болур.

Предыдущая запись
ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧАГЫДЫЛГА
Следующая запись
«СЕТКИЛИВИСТИҢ ХАНЫЗЫНДАН» — БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ
Меню