Рубрикалар

Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен

Дүүн, июнь 29-та, кежээки үеде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана – Бажың-Алаак автооруунга транспорт хөлгези аңдарылган, ооң түңнелинде руль артынга чораан назы четпээн оол мөчээн.

Баш буруңгааргы сан-медээден алырга, Чадаана хоорайның 13 харлыг чурттакчызы «УАЗ-31512» марканың автомашиназын мунуп чорааш, башкарылгага күш четпейн, машинаны аңдарган. Чолаачы-биле кады машина иштинге 12-14 хар назылыг 6 назы четпээн пассажир чораан.

Орук-транспорт озал-ондааның түңнелинде назы четпээн чолаачы ол-ла черинге чок болган, а пассажирлерни Чөөн-Хемчиктиң кожуунар аразында эмнелгезинге чедирген. Оларга чаңгыс удааның эмчи дузазын көргүскеш, бажыңга эмнедири-биле салып чорудупкан.

«УАЗ-31512» автомашина пассажирлериниң бирээзиниң адазынга хамааржыр дээрзи тодараан, орук-транспорт озал-ондааның үезинде олурган пассажирлерниң дөгерези камгалал баан шарып албаан болганнар.

Озал-ондакка хамаарыштыр баш буруңгааргы хыналданы истекчи чорудуп турар.

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг когараан оолдуң кады төрээннеринге болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен.

– Чөөн-Хемчикке чеди назы четпээн уруг киржилгелиг орук-транспорт озал-ондаа болган-дыр. 2008 чылда төрүттүнген оол руль артынга олурупкаш, машинаның башкарылгазын ууп шыдавайн барган. Бир кижи болуушкун болган черге мөчээн, ийизин эмнелгеде чыттырган, артканнарынга чаңгыс удааның эмчи дузазын көргүскен.

Когараан оолдуң кады төрээннеринге болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалымны илередип, мындыг берге үеде турушкур болгаш эрес-дидим болурун күзедим.

Чадаана хоорайже Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң база Өөредилге болгаш эртем яамыларының төлээлеринден тургустунган чазактың ажылчын бөлүү үнүпкен.

Уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарының талазы-биле социал блок ниитизи-биле кошкак ажылдап турар. COVID-19 хамчыы уламчылап турар амгы байдалдарда бүгү талалыг, шыңгыы хайгааралды тудары чугула. Азарганчыг сула салдыныышкын безин аар уржуктарга чедирип болур. Профилактика хемчеглерин күштелдирерин негеп, ада-иелерни уруг-дарыының амы-тынынга база кадыкшылынга харыысалыг болурунче, а ол ышкаш кандыг-даа таварылгада назы четпээннерге машина-балгат дүлгүүрүн тудуспазынче кыйгырдым – деп, В. Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынында бижип турар.

#Орукозал_ондаа #Чөөн_хемчиккожуун #Чадаана #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧАЙГЫ ЛАГЕРЬЛЕРНИҢ 2 ДУГААР СЕЗОНУН СОКСАТКАН
Следующая запись
Чурагайлыг экономика талазы-биле билиин бедидер
Меню