Рубрикалар

Владислав Ховалыг  коронавируска удур тарылганы алган

Бөгүн, июль 2-де,  ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг коронавируска удур бирги тарылганы алган. Россияның президентизи Владимир Путинниң «Спутник V» вакцина-биле тарыткан дуржулгазын үлегерлеп,  Владислав Ховалыг шак ындыг вакцина-биле тарыттырган. Ол вакцина организимни вирустан  элээн үр үе дургузунда камгалаар дугайында Россияның президентизи тарыткан соонда чугаалап турган.

Владислав Ховалыгга ковидке удур тарылганы Республиканың дугаары 2 поликлиниказынга салган. Эмчилер дарганы тарыыр мурнунда, аңаа вакцинаның кылып бүдүрген хуусаазын көргүзүп, таныштыргаш, ук вакцина-биле тарыткан соонда, организм ону чиик хүлээп алырын чугаалааннар. Ол ышкаш, тарылга кылган черни эге дээрезинде дырбавас, аңаа сүг дээртпес, каш хонук чунар-бажың, саунаже кирери хоруглуг боолурун кичээндиргеннер. Оон аңгыда аар ажыл кылыры күзенчиг эвес дээрзин Владислав Ховалыгга эмчилер сүмелээн.

#ВакцинаСпутникV#ВладиславХовалыг#Ковидкеудуртарылга#Тывадаковидкеудуртарылга#Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭРТЕМ-МЕРГЕЖИЛИН БЕДИДЕР
Следующая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДОПЧУЛАЛЫ
Меню