Рубрикалар

ЫНАНЫШ – ВАКЦИНАДА

Коронавирус хамчыындан ынаныштыг камгалал вакцинация дээрзин 2019- 2021 чылдарда бо аарыгга удур демисел көргүскен. Ковидтен эң аары-биле аараан кижилерниң хөй кезии аңаа удур тарыышкын кылбаан болганы илерээн. Чижээлээрге, Москва областың чурттакчыларының аразындан коронавирустан аар аарааннарның 82 хуузу боттарынга тарыышкын кылдыртып албаан кижилер, а 18 хуузу вакцинация эрткен, ынчалза-даа хоочулуг аарыгларлыг кижилер болган.

Россия Федерациязының Чазааның ээлчеглиг хуралынга чуртта коронавирус аарыгның байдалын, аңаа удур хемчеглерни сайгарып чугаалажып турда, чурттакчы чоннуң бо аарыгга удур коллективтиг шыдамык чоруун тургузары-биле чурттакчыларның 90 – 95 хуузунга вакцина тарыыры чугула деп, Чазак Даргазының оралакчызы Татьяна Голикова чугаалааш, амгы үеде Россияның чонунуң коллективтиг иммунитеди 50 хуу деп демдеглээн.

Коронавирус аарыгга удур хемчеглерни Россияның регионнарында дыка шыңгыы чорудуп турар апарган. Чижээлээрге, Санкт-Петербург хоорайның 60 хардан улуг назынныг болгаш хоочураан аарыгларлыг кижилерниң вакцинациязын албан чорудар деп шиитпирни тус черниң эрге-чагыргазы хүлээп алган.

Хамчыктыг аарыгга удур вакцина тарыдып албаан хамаатыларны хөй-ниити черлеринче киирбес, ажылдан безин үндүреринге чедир хемчеглерни Россияның чамдык регионнарында чорудуп кирипкен.
Коронавирус аарыгга удур вакцинацияны албан чорударынга РФ-тиң төп эрге-чагыргазының чайгылчак туружу регионнарның эрге-чагыргазын болгаш хамчык-биле демиселди чорудуп турар медицина албан черлерин берге байдалга таварыштырып турарын эксперттер демдеглеп турар.

Россияга COVID-19-ка удур вакцина­цияны албан чорударының дугайында шиитпирни хүлээп албаанын Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков дыңнаткан дугайында медээни РИА Новости агентилел тараткан.

Ш. Суваң очулдурган.
Чуруктарны интернетен алган.

Предыдущая запись
ЭМЧИЛЕРГЕ ДУЗАЛАЖЫЫЛЫӉАР
Следующая запись
Коронавируска удур сыкыртыр «Арепливир» деп эмни декабь айда садып эгелээр
Меню