Рубрикалар

ЫРААЖЫ МАЛЧЫН-2021

Тыва улустуң национал байырлалы Наадым таварыштыр малчыннар аразынга “Ыраажы малчын” деп мөөрейни Тыва Республиканың Культура болгаш Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамылары ийи дугаар чыл эрттирип турар. Малчын чонувустуң чымыштыг ажыл-ижин үнелеп, алгап-мактавышаан, ыры уран чүүлүнге чоннуң сонуургалын оттуруп, улам сайзырадып, талантылыг малчыннарны илереткеш, деткиир сорулгалыг мөөрейни эрттирип турар. Бо мөөрейде 18 хардан өрү назылыг мал ажыл-агыйын элээн каш чыл кылып чоруур күзелдиглер киржип турар.

Республика чергелиг «Ыраажы малчын» мөөрейиниң суму чергелиг чадалары бо хүннерде адакталып турар. А чамдык кожууннарда, ылаңгыя Каа-Хем, Эрзин база Ак-Довурак хоорайда кожуун чергелиг чадалары доозулган. Мөөрейниң түңнел чадазынга кырында кирген кожуун­нарда хөй чылдар дургузунда угун салгап малчыннап чоруур чурттакчы чоннуң аразындан дараазында ыраажыларывыс киржир эргени чаалап алганнар.

Эрзин кожуунда “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелиниң 2016 чылда киржикчизи, 6 баш мыйыстыг улуг бода малды тудуп чоруур 39 харлыг Алдынай Самбуу тыва улустуң “Сайыр-Аксы” деп ырызын күүсеткеш, Ак-Довурак хоорайның Чайлаг-Хавак деп черде 200 баш шээр малды, 11 баш мыйыстыг улуг бода малды, 3 аътты тудуп чоруур хууда дузалал ажыл-агыйлыг 30 харлыг аныяк малчын Чинчи Хомушку, Бүрен-Хем суурда Кызыл-Эзим деп черде 300 баш шээр малды, 50 баш мыйыстыг улуг бода малды, 50 баш чылгы малды тудуп чоруур 20 харлыг аныяк малчын Байыр-Белек Кол республика чергелиг чадага киржири-биле шилилгени эртип келгеннер.

Бо хүннерде тус черлерниң кожууннарның культура одаглары тии­лекчилериниң идик-хевин четчелеп, ырлап күүседир ырызын эдип-чазап, мөөрейниң негелделеринге, дүрүм­неринге чогуур ужурлуг ажылдарны кылып чорудуп турарлар.

Оон аңгыда республиканың культура ажылдакчылары мөөрейниң киржикчилерин деткип, оларның-биле деңге ыры-шоорунуң күүселдезин интернет четкилерде салып турарлары база бар. Оларның бирээзи – Кызыл хоорайның «Енисей» аттыг культура одааның ажылдакчызы Айдыс Араптан кирип турар.

Тыва чоннуң шаандан тура-ла кылып келген ажылы мал ажыл-агыйы болгай. Малчыннарның ат-алдарын бедидип турары өөрүнчүг. Өзүп олурар салгалдарывыс малчын кижиниң мергежилиниң кедилиин билип, салгалдан салгалче мал ажыл-агыйын ара соксатпайн, уламчылап чорза эки боор. Ынчангаш бо мөөрейни эрттирип турары кончуг эки деп санаар-дыр мен. Республика чергелиг чадазы август 5-те болуп эртер.

Чыжыргана СААЯ.

#Мөөрей #Ыраажымалчын_2021 #Культураяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РИС ДАЛГАНЫНДАН КЫЛГАН СААЗЫНДА БИЖИКТЕР
Следующая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ
Меню