Рубрикалар

ЫЖЫК ААРЫГЛАРЫ-БИЛЕ ДЕМИСЕЛ

Бо чылдың эрткен дөрт айында Республиканың онкология диспансеринге “Кадык камгалал” национал төлевилелдиң аайы-биле салдынган аар өртектиг чаа медицина дериг-херекселин ажыглап тургаш, бир дугаар сес аарыг улуста ыжык аарыгларын илереткен. Оларның чедизинге херел ажыглаар терапияны “Рокус-АМ” аппаратка аарыгның өөскүдүкчүзү кайыын үнгенин чаңгыс миллиметрге чедир КТ-ге чиге көргүзүп, чоруткан. Ниитизи-биле ыжык аарыгларын илередири-биле 265 шинчилелди чоруткан.

Сагындырып каалы, “Онкология аарыглары-биле демисел” деп регионалдыг төлевилел “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң иштинде кирип турар. Ол төлевилел аайы-биле Республиканың онкология диспансеринге “Рокус-АМ” радиохерелдиг аппарат биле компьютерлиг томография аппарады салдынган. Ол бедик шынарлыг аппараттар кончуг эки ажыглаттынып эгелээн. Ол ышкаш “Нуклеотрим” деп брахитерапия аппарады бүгү негелделерге дүүштүр салдынган. Ол аппарат кижиниң иштинде аарыгны херел-биле эмнээр аргалыг. Ниитизи-биле 2019 чылда онкодиспансер 15 бедик тенологияның дериг-херексели-биле четчеленген.

Диспансерниң хирургия салбырының эргелекчизи, хирург-онколог эмчи Буян Идам-Суруннуң дыңнатканы-биле, компьютерлиг томография аппарады баш бурунгаар кезиишкинниң чорудуун планнаптар аргалыг. “Бо КТ аппарат аарыг улустуң улуг хемчээлдиг ыжыктарын өңнүг кылдыр көргүзептер аргалыг. Ооң дузазы-биле хирург кезиишкин кылыр мурнунда кончуг тода санаашкынны кылып алыр” – деп, дуржулгалыг кезер эмчи демдеглээн.

#Кадыккамгалалынационалтөлевилел #Республиканыңонкологиядиспансери #Ыжыкаарыглар #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун

Предыдущая запись
СЫСТЫГ-ХЕМНИ ҮЕР КАТАП ХӨМЕ АЛГАН
Следующая запись
ШКОЛАЧЫЛАРНЫ КАТЕРЛЕРГЕ КЕЖИРГЕН
Меню