1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Янв 17, 2019 - 11:55
Январь 15-те Кызылдың аэропортунга Бүгү-российжи “Чаа Сылдыс-2019” мөөрейге киришкеш, көрүкчүлерниң үнелелин алган тиилекчилерни уткаан...
четверг, Янв 17, 2019 - 11:53
Москвада тыва эмчилер, сургуулдар.   2018 чылдың декабрь 15-те Россияның Н.И. Пирогов аттыг геронтология төвүнге Москвада тыва эмчилер...
вторник, Янв 15, 2019 - 10:34
Январь 13-те Россияның Парлалга хүнүн демдеглээн байырлыг хурал Кызылдың «Азия төвү» скульптурлуг комплексте Туризм төвүнге болуп э...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Дек 27, 2018 - 10:49
Чаа чыл бүдүүзүнде В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Тываның Чазааның Баштыңының уругларга Бал-маскарадын эрттирери чаңчыл болган. Бо...
четверг, Дек 13, 2018 - 11:15
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 45 чылдаанын таварыштыр 1990 чылдың май 9-та Мөңгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурга дайын-чаа­дан...
понедельник, Дек 10, 2018 - 11:55
Тываның Улустуң артизи Надежда Наксыл Москваның Щепкин аттыг дээди театр­ училищезинге дөрт чыл дургузунда тыва бөлүктүң куратор башкызы болуп...

Экономика

четверг, Дек 20, 2018 - 10:43
Моол-биле кызыгаарлашкак кыдыг-кызыгаар Эрзин кожууннуң төвүнден 3 километр черде турар Сарыг-Булуң сумузу эвээш санныг чурттакчылыг, бичии суурлар...
понедельник, Дек 17, 2018 - 11:47
Совет үеде хөмүр-даш өртээ кижилер садып ап шыдавас хире улуг турбаан. Ону улуг назы-харлыг кижилер билир бис. Чаа Россия үезинде хөмүр-даш өртээнг...
понедельник, Дек 10, 2018 - 11:38
Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.   Мөңгүн-Тайга кожуунда Мугур-Аксы суурнуң чурттакчызы Владимир Куулар мооң мурнун...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Янв 15, 2019 - 10:38
1939 чылда Алаштың Чолалыгда Алдыы-Чарыкта кыштаавыска сүүр хая баарынга көшкүн өг-бүлеге төрүттүнген мен. Бир дугаар миннип кээримге, шилги чааш б...
вторник, Дек 04, 2018 - 12:51
Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хам...
вторник, Ноя 27, 2018 - 12:07
Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.   Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы суурга Ай-Кыс Чонданованың сүт хүлээп а...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Дек 06, 2018 - 12:07
Хомду дайынының киржикчилериниң чырык адын мөңгежидер сорулгалыг Ачы-дуза фондузунуң  тургузукчу хуралы 2018 чылдың сентябрь 8-те болган. Ук ф...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:00
Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң На...
четверг, Ноя 22, 2018 - 13:01
Гуманитарлыг эртем­нерниң кандидады, социал антрополог Таяна Биче-оол­овна Аракчаа.  Бистиң чаңгыс чер-чурт­туувус, гуманитарлыг...

Кадык камгалалында

вторник, Янв 15, 2019 - 10:36
Амгы үеде республиканың ырак-чоок суурларының хөгжүп, сайзырап турары илдең. Өвүр кожуун база кыдыг-кыйыг-даа болза, үеден чыда калбайн, бурунгаарл...
четверг, Янв 10, 2019 - 10:54
Үнген чылдың онзагай болууш­кун­нарының бирээзи — Чаа чыл­дың баштайгы минуталарында төрүттүнген чаш дугайында солун медээни ооң...
четверг, Дек 27, 2018 - 10:56
Удавас улуг байырлал Чаа чыл келир-ле болгай. Чаа чылды четтикпейн манаар бис. Чүге дээрге белек-селек алыры дег өөрүшкү кайда боор.  Чаа чылд...

Социал адырда

четверг, Дек 20, 2018 - 10:38
Тываны дугуй кырында республика дижир. Шынап-ла ындыг, респуб­ликада чаңгыс-ла автотранспорт – машиналар. “Демир аъттар­ның...
вторник, Дек 18, 2018 - 10:42
Бо чылын декабрь ай Сибирьге улуг сооктардан эгелээн. Красноярск крайда –40 градус дээрге, ол соң-даарта Тывага келир-дир ийин деп турувуста,...
вторник, Дек 11, 2018 - 10:54
Россияның Президентизиниң эгелээшкини-биле 2018 чылды Волонтерлар чылы кылдыр чарлаан болгай. Ынчангаш Тыва Республикада эки турачы дузалакчылар (в...

Эрге-хоойлу

четверг, Янв 17, 2019 - 11:57
Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону моо...
четверг, Дек 27, 2018 - 10:43
Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг чаңгыс чер-чуттугларым! Бөгүн бистер Тыва Республиканың Конституциязының 111 чүүлүнде быжыглаттынган ч...
четверг, Дек 13, 2018 - 11:12
Кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазының талазы-биле баш удур ап чорудар  хемчеглерниң дугайында Тыва Республикада Адалар болгаш Иелер хү...

Аныяктар делегейи

вторник, Дек 18, 2018 - 11:17
Тываның күрүне университединиң “Инновация-2018” регионнар аразында I-ги аныяктар шуулганынга сезен ажыг чаартыкчы төлевилелдерни алды аңгы...
вторник, Дек 18, 2018 - 11:11
Бүгү-россияның «Nauka 0+» эртем фестивалы болгаш “Енисей Сибири” деп экономиктиг төлевилелдиң шугуму-биле үш регионнуң аныя...
понедельник, Дек 17, 2018 - 11:39
"Аныяк өг-бүлеге - кыштаг" төлевилелдиң 2017 чылдың киржикчизи Буян Куулар уруглары Батый, Самира-биле.   САН-ФАКТЫЛАР-БИЛЕ...

Спорт

четверг, Дек 27, 2018 - 10:58
Декабрьның 18. Улусчу чогаадылга төвү. Республиканың күш-культура болгаш спорттуң тергииннеринге алдар болдурган «Спортчу элита-2018» б...
четверг, Дек 20, 2018 - 10:36
Бо чылын тыва спортка чедииш­киннер-биле элбек чыл болган. Чыл адакталып турда Тывага ба­за бир онзагай болуушкун — декабрь 18-те Бүг...
вторник, Дек 18, 2018 - 11:06
Тываның Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар биле Анжелика Куулар.   Декабрь 4-тен 7-ге чедир «Мөң­гүлек» спорт з...

«Шынның» аалчызы

среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...
четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...