1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

суббота, Июл 13, 2019 - 14:59
13 июля 9.00 – Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей (местечко Тос-Булак). 9.00 – Республиканский конкурс традиционных наци...
суббота, Июл 13, 2019 - 14:55
  ТР-ниң Дээди Хуралының эрге-хоойлу, айыыл чок чорук болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитеттиң даргазы  Сөөлгү үеде черле Ты...
вторник, Июн 18, 2019 - 19:27
  АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИНГЕ БАЙЫРЛАЛ Июнь 12-де Кызылда Аныяктар сесерлиинге база Россия хүнүнге тураскааткан солун хемчеглер эрткилээн. Сесерликч...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Июн 11, 2019 - 20:54
Делегей чергелиг фото-делгелге ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ Чурукчулар бажыңынга делегей чергелиг I “Тыва: чүс чылдың чаңчылдары” деп ф...
вторник, Июн 11, 2019 - 20:23
Фестивальдан репортаж АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ... Эрткен неделяда республиканың культурлуг амыдыралынга онзагай болуушкун «Посвящаю маме. Авамга т...
пятница, Мар 15, 2019 - 15:15
“Театр чылы – Бүгү-рос­сийжи театр марафону” төле­вилел 2019 чылдың январь 18-те Москваның Мариинск театрының Владивосток...

Экономика

четверг, Апр 04, 2019 - 16:51
XVI Красноярскиниң экономиктиг шуулганы март 28-30 хүннеринде эртен. Аңаа тос муң хире аалчы киришкен. Оларның аразында российжи бизнестиң лидерлер...
четверг, Апр 04, 2019 - 16:16
Үндезин тыва культура төвүнге чуртталга-коммунал ажыл-агый ажылдакчызының хүнүнге тураскааткан ба­йыр­лал болуп эрткен. Аңаа ук адырның мур...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:20
Февраль 26-да Тыва Рес­публи­каның Чазааның чөвүлели биле Дээди Хуралдың депутаттарының каттышкан калбак хемчээлдиг хуралы болган. Ооң ажыл...

Көдээ ажыл-агыйда

пятница, Июл 19, 2019 - 21:06
Күш-ажылдың кижилери ДАГЛЫГ ТЫВАМ МАЛЧЫННАРЫ Күш-ажылдың кижизиниң чылында эң-не чымыштыг ажыл-ишти кылып чоруур малчыннарны бижиири, алгап-мактаары...
четверг, Июл 18, 2019 - 13:13
Наадым-2019 ТЫВЫЗЫКСЫГ ТЫВА ӨГЛЕР Чылдың-на эртер Наадым байырлалында тыва өглер кайы ырактан Тос-Булакты улам-на аян-шинчи киирип турар. Бо найыр...
четверг, Июл 18, 2019 - 13:09
Наадым-2019 ХООЛУЛУГ ХОЮМ ЭЪДИ Тыва чоннуң кол байырлалы – Наа­дым чылдан чылче хөй чоннуң болгаш аалчыларның сонуургалын хаара тудуп ту...

Өөредилге болгаш эртем

суббота, Июл 13, 2019 - 15:19
«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртем-билиглиг уруг» деп губернатор төлевилелин 2013 чылдың декабрьда «2014-2020 чылда...
вторник, Июн 18, 2019 - 19:40
КЕЛИР ҮЕНИҢ ОФИЦЕРЛЕРИ Июнь 15-те Кызылдың Президен­тизиниң кадеттер училищезинге бир дугаар доозукчуларга хөрек демдектерин тыпсыр база училищен...
пятница, май 31, 2019 - 16:15
Күрүне шылгалдазын дужаары – доозукчу уругнуң амыдыралында эң-не шыңгыы болуушкун. Шылгалданың түңнелдеринден ооң амыдыралының келир үези хамаар...

Кадык камгалалында

среда, Мар 06, 2019 - 11:07
Бүгү делегейниң Ка­дык камгалал орга­ни­за­циязының сан-чура­гайлары езугаар, бөмбүрзекте улуг кижилерниң 90 хуузу, чаш­тар...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:22
Хүндүлүг коллегалар! Дараазында чугула тема – кадык камгалалы. Ооң бөгүнгү байдалы, медицина дузазын чедирип турар деңнели, бир талазында...
вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...

Социал адырда

пятница, Июн 21, 2019 - 20:19
2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар 2017 чылга чедир Россия Федерациязының Үндүрүг кодекизинге хамаатыны хуу сайгарлыкчы, ол ышкаш...
пятница, Июн 21, 2019 - 19:46
2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар 2017 чылга чедир Россия Федерациязының Үндүрүг кодекизинге хамаатыны хуу сайгарлыкчы, ол ышкаш...
понедельник, Мар 25, 2019 - 17:57
Республикада хөй ажы-төлдүг амыдыралчы өг-бүлелерниң саны хөй. Бо үндүрүлгеде Турсуновтарның интернационалчы аныяк өг-бүлезин номчукчуларга танышты...

Эрге-хоойлу

вторник, Апр 09, 2019 - 13:39
Хүндүлүг коллегалар! Россия тускай догуннаан, хамаарышпас күрүне болуп чораан болгаш черле ындыг күрүне болур. Ол дээрге маргыш чок шын чүүл-дү...
четверг, Апр 04, 2019 - 15:30
                        от 27 марта 2019 г. № 140 г. Кызыл...

Аныяктар делегейи

вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...
вторник, Янв 22, 2019 - 13:27
Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.   Шагаан-Арыг хоорайның мурнуу талазын дургаар чоруткан улуг тудугларның бирээзинде...

Спорт

пятница, май 31, 2019 - 16:19
Май 25-26 хүннеринде Испанияга «Барселонская весна-2019» деп холушкак хевирниң дайынчы мергежилдер турниринге тыва спортчулар чедиишкинниг...
пятница, май 31, 2019 - 16:17
Май 23-25 хүннеринде Чуваш Республиканың найысылалы Чебоксары хоорайга 16 хар чедир назылыг уруглар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш...
пятница, Апр 12, 2019 - 16:39
Бистиң республикага спорттуң хос­туг хүреш хевириниң секциязы бир дугаар ажыттынганы база баштайгы маргылдааларның эрттиргенинден бээр 60 чыл болг...

«Шынның» аалчызы

понедельник, Июл 15, 2019 - 14:39
ДЕНИЗ КИНГ: АМ БАЗА КЭЭР УЖУРЛУГ МЕН Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо удаада арай девиденчиг-даа, кударанчыг-...
среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...

Фотогалерея