1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Дек 13, 2018 - 11:04
Почтачы Людмила Монгуш.   Өвүр кожууннуң төвү узун баткан кудумчуларлыг Хандагайты суурнуң почтачызы Людмила Монгуш ам барык 24 чыл ду...
вторник, Дек 11, 2018 - 10:50
Чээрби беш чыл бурунгаар, 1993 чылдың октябрь айда, Россияның төлээлекчи болгаш тус чер бот-башка­рыл­­­­га органнарының ре...
понедельник, Дек 10, 2018 - 11:41
Декабрь 20-де солун-сеткүүл чагыдылгазы тө­нер. Ийи чыл бурунгаар чагыдылга дугайында бижип тургаш, Кызыл хоорайда почта хааржактарының ээзин т...

Культура болгаш уран чүүл

четверг, Дек 13, 2018 - 11:15
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 45 чылдаанын таварыштыр 1990 чылдың май 9-та Мөңгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурга дайын-чаа­дан...
понедельник, Дек 10, 2018 - 11:55
Тываның Улустуң артизи Надежда Наксыл Москваның Щепкин аттыг дээди театр­ училищезинге дөрт чыл дургузунда тыва бөлүктүң куратор башкызы болуп...
четверг, Ноя 29, 2018 - 14:56
Улуг-Хемден “Дембилдей” бөлүү IV Бүгү-российжи ниити ыры (хор) фестивалынга дээди шаңналга төлептиг болган. Ноябрь 18-те Москваның...

Экономика

понедельник, Дек 10, 2018 - 11:38
Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.   Мөңгүн-Тайга кожуунда Мугур-Аксы суурнуң чурттакчызы Владимир Куулар мооң мурнун...
вторник, Дек 04, 2018 - 12:54
Мира Кыргыс хеймер уруу Чойгана-биле тараа хооруп тур.    Ийи-Талдың делгем ховуларынга өстүрген, хол-биле хооруп, соктаан чиңге-...
понедельник, Дек 03, 2018 - 10:46
Ноябрь 29-та Тыва Рес­публикада сайгарлык­чы­­ларның эрге-ажыын кам­галаар бүрүн эргелиг тө­лээ­ниң чанында Хөй-ниити ч...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Дек 04, 2018 - 12:51
Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хам...
вторник, Ноя 27, 2018 - 12:07
Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.   Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы суурга Ай-Кыс Чонданованың сүт хүлээп а...
вторник, Ноя 13, 2018 - 16:13
Алик, Чойганмаа Уванзайлар.   Таңды кожууннуң Кочетов сумузунда 189 өреге бар. Чурттакчыларның саны – 905.   ...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Дек 06, 2018 - 12:07
Хомду дайынының киржикчилериниң чырык адын мөңгежидер сорулгалыг Ачы-дуза фондузунуң  тургузукчу хуралы 2018 чылдың сентябрь 8-те болган. Ук ф...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:00
Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң На...
четверг, Ноя 22, 2018 - 13:01
Гуманитарлыг эртем­нерниң кандидады, социал антрополог Таяна Биче-оол­овна Аракчаа.  Бистиң чаңгыс чер-чурт­туувус, гуманитарлыг...

Кадык камгалалында

пятница, Дек 07, 2018 - 16:32
Амгы үеде диабет бүдүн делегейде эң нептереңгей хоочургай аарыгларның бирээзи болуп турар. Ооң дугайында Тывада улуг дуржулгалыг, дээди категорияның э...
понедельник, Дек 03, 2018 - 10:47
Россияның өске регионнарынга бодаарга, бистиң Тыва Республикада ВИЧ-ин­фекция талазы-биле эвээш­ улус аарып турар. Ынчалза-даа чылдан чылче...
четверг, Ноя 22, 2018 - 13:06
Тывада чаштарга эмчи дузазын чедирип турар кол албан чери – республиканың бичии уруглар эмнелгези. Ук эмнелгениң иштинче поликлиникалар, чыды...

Социал адырда

вторник, Дек 11, 2018 - 10:54
Россияның Президентизиниң эгелээшкини-биле 2018 чылды Волонтерлар чылы кылдыр чарлаан болгай. Ынчангаш Тыва Республикада эки турачы дузалакчылар (в...
четверг, Ноя 29, 2018 - 14:51
Тывага Адалар болгаш Иелер хүнүнге турас­кааттынган элээн хөй хем­чеглер болуп эрткен. Олар­ның бирээзи – ноябрь 23-те Кызылдың 1...
вторник, Ноя 27, 2018 - 12:10
Кижи бүрүзүнүң салым-чолу, амыдырал-чуртталгазы аңгы-аңгы болуру билдингир. Амыдырал дески эвес: бай-шыырак, тодуг-догаа улус-биле чергелештир ядыы...

Эрге-хоойлу

четверг, Дек 13, 2018 - 11:12
Кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазының талазы-биле баш удур ап чорудар  хемчеглерниң дугайында Тыва Республикада Адалар болгаш Иелер хү...
четверг, Дек 06, 2018 - 12:03
Латин constitution деп сөстен конституция деп сөс укталып тывылган. Ооң утказы «тургузар, тургузуу» дээн. Бир эвес күрүнеге хамаарыштыр...
вторник, Ноя 13, 2018 - 16:41
Россия Федерациязының хамаатыларының хоойлу-дүрүмде быжыглаттынган эрге-ажыктарын кам­галаарының талазы-биле Тыва Республикада чорудуп ту­р...

Аныяктар делегейи

вторник, Дек 11, 2018 - 10:48
"Буян-Бадыргы" аалчылар өргээ­зинге Тывада “Аныяк сайгарлыкчылар каттыжыышкыны» хөй-ниити организациязы Тываның Чазааның...
четверг, Дек 06, 2018 - 17:47
Ак шырайлыг, узун чиңгежек, шевергин чараш, тыва омактыг стюардесса уругну чуруктан көргеш чоргаарланып олурдум. Тывалар база шыдаар чон-дур бис, Росс...
понедельник, Дек 03, 2018 - 16:35
Президент Владимир Путин аныяк­тар-биле бир ужуражылга үезинде чугаалаан: “Чаа-чаа технологияларны кончуг дүрген шиңгээдип алыр-дыр силер...

Спорт

четверг, Дек 13, 2018 - 11:18
«Келир үениң школазы» деп российжи мөөрейниң лауреады, ТР-ниң Олимпий­жи курлавырларның спорт школазы бо чылдың декабрь 14-те тургу...
понедельник, Ноя 19, 2018 - 10:55
Мөге алдар черле кара кайгамчыктыг-ла боор чүве бо. Дагдан чуглуп баткан көшке ышкаш ол хеп-ле хе­нертен кижиниң кырынга чү­дүрлүп келир. Ч...
вторник, Окт 30, 2018 - 10:46
Россияга бир дугаар эртер делегейниң студентилериниң болгаш аныяктарының маргылдаалары – кышкы Универсиада 2019 чылдың март 2-ден 29-ка чедир...

«Шынның» аалчызы

понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...
четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...