1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Апр 19, 2018 - 15:38
Дээди Хуралдың депутаттары У. Монгуш, М. Чүлдүм Мөңгүн-Тайганың төлээлери-биле.   Апрель 12-ниң хүнү. «Кады чор сен, авай»...
вторник, Апр 17, 2018 - 11:15
Красноярскиниң экономиктиг шуулганның ийиги ажыл хүнүнде Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев, республиканың информатизац...
понедельник, Апр 16, 2018 - 11:01
Апрель 12-де XV Красноярскиниң экономиктиг шуулганы ажылын эгелээн. Бо экономиктиг шуулганның болгаш Тыва Республиканың төле­вилелдериниң дугай...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Апр 10, 2018 - 11:59
1990 чылга чедир бистиң респуб­ликага тыва национал хөгжүм, хөө­­мей-сыгыт талазы-биле эртем-билиг чедип алыр өөредилге чери чок турган...
четверг, Мар 29, 2018 - 10:44
Эрткен неделяда Улусчу чогаадылга бажыңынга ниити ырының чогаадыкчы коллективтериниң республика чергелиг фестивалы болуп эрткен. Аңаа орус, тыва ды...
среда, Мар 28, 2018 - 10:51
Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының эжии чонга кезээде ажык. Март 27 – Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур артистер...

Экономика

понедельник, Мар 26, 2018 - 12:47
Республикада часкы тарылга кампаниязының белеткел ажылдары эгелээн. Ынчангаш ол дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының үнүш ажыл...
понедельник, Мар 19, 2018 - 11:03
Март 14-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыва Республиканың Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый яамызы республиканың төөгүзүнде бир дугаар тудугжулар съе...
вторник, Мар 13, 2018 - 14:08
2018 чылдың январь 17-де Коломна хоорайга эрткен шуулганга Владимир Владимирович Путин төөгүлүг биче хоорайларга болгаш суурларга таарымчалыг байда...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Апр 19, 2018 - 15:28
Республиканың сумуларында мал-маган тудуп, амыдырап-чурттап турар өг-бүлелерниң саны хөй. Оларның бирээзинге Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурда Аяс Су...
четверг, Апр 05, 2018 - 11:46
Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.   Бо хүннерде Тывада мал оол­дааш­кыны кидин түлүк чоруп тура...
четверг, Мар 29, 2018 - 10:31
Мөңгүн-Тайга кожуун­да Мөген-Бүрен аттыг кү­рүнениң унитарлыг бү­дү­рүлгези ажыл-агы­йын калбартып, аңгы-аңгы биче бүдүрүлгелер...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Апр 17, 2018 - 11:27
Мастер-класс   Россияныӊ сураглыг «Сириус» деп Өөредилге төвүнде апрельдиӊ өөредилге программазы эгелээн. «Сириус...
вторник, Апр 17, 2018 - 11:21
Бии-Хемниң Аржаан су­му­зунуң ниити өөредилге ортумак школазынга “Аленушка” уруглар сады школа назыны четпээн уруглар аразынга...
понедельник, Апр 16, 2018 - 11:06
РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының дужаалы-биле Тывага март 21-ден апрель 11-ге чедир хуусаа бетинде чаданың күрүнениң түңнел шылгалдаларын Кы...

Кадык камгалалында

понедельник, Апр 16, 2018 - 11:16
Чылдың-на делегейде туберкулезтан 3 млн кижи өлүп турар, ниитизи-биле 8 млн кижи өкпе аарыг­лыг. Чыл келген тудум, аарыг­ улустуң саны 25-3...
вторник, Апр 10, 2018 - 11:52
Эмчи волонтерлар.   Республиканың медицина колледжинде 2017 чылдың июнь айдан эгелеп Бүгү-российжи «Волонтер эмчилер» хөй-...
понедельник, Апр 02, 2018 - 12:40
Регистратура ажылдакчызы Аржаана Монгуш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының төлээзи Мурат Чульдум-биле.   2017 чылдың июль-август айларда...

Социал адырда

вторник, Апр 17, 2018 - 11:23
Ниити-российжи Улусчу фронту­нуң (ОНФ) “Өөре­дилгениң шынарынга чон­нуң үнелели” деп тө­ле­­вилелиниң адаа-биле...
четверг, Апр 05, 2018 - 11:52
Эрткен неделяда Кызыл хоорайга Бүгү-россияның «Ада-иелерниң национал ассоциациязы» деп хөй-ниити организациязының координатор секретары...
пятница, Мар 30, 2018 - 11:21
Кемерово хоорайга бол­ган өрт халавы кижи бүрү­зүнүң чүрээнге оя чип келир аарышкының ажыын чедирген. Понедельникте хоочун ыраажы артист Зо...

Эрге-хоойлу

вторник, Мар 06, 2018 - 11:34
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва. ТР-ниң Дээди Судунга 2...
понедельник, Мар 05, 2018 - 10:15
Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган. Президент...
среда, Фев 07, 2018 - 09:07
Тыва Республиканың Дээди Хуралының эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле ка...

Аныяктар делегейи

четверг, Апр 12, 2018 - 11:26
Сөөлгү үеде губернатор төле­вилелдериниң деткимчези-биле бот-башкарнып, хууда арат ажыл-агыйларның саны өзүп,  сайзырап турары өөрүнчүг....
понедельник, Апр 02, 2018 - 12:36
«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.   Тываның күрүне университе...
понедельник, Мар 26, 2018 - 12:35
Вера бичиизинде-ле Улаа­тайга малчыннап чораан кырган-ачазы, кырган-авазының бөөдей өөнге өзүп келген. Дешкилешкен анай, хураган, хой, өшкү кад...

Спорт

вторник, Апр 17, 2018 - 11:31
Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунда Хараар-Тей чоок-кавызынга ук кожууннуң база Чеди-Хөл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарының чылгычылары 1980 чылдарның...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:13
Шүүлген мөге Чимит Куулар биле Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Сергек Хертек.   Ай санында болуп эртип турар тыва хүреш маргылдаазы...
понедельник, Апр 02, 2018 - 12:28
Дайынчы аргаларны өөредип турары.   Ниити-российжи Улусчу фронтунуң (ОНФ) “Уруг­ларга – дең аргалар” төле­ви...

«Шынның» аалчызы

вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...
четверг, Фев 15, 2018 - 11:53
Тывада ат-сураглыг бо ыраажыны билбес кижи-даа чок, ооң катаптаттынмас чараш, өткүт үнү-биле ырлаан «Айлаң кужум», «Хырбача...
понедельник, Янв 15, 2018 - 12:00
Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчиз...