1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

среда, Дек 13, 2017 - 11:54
 Декабрь 12 – РФ-тиң Конституциязының хүнү-биле! Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!   Чуртувустуң база бир чугула күрү...
понедельник, Дек 11, 2017 - 13:42
Чоокта чаа "Россия" каналынга “Көк куш" деп төлевилелге Тыва Рес­публиканың Ростислав Докур-оол­ович Кенденбиль аттыг...
вторник, Дек 05, 2017 - 09:54
“100 культура одаа” деп Федералдыг күрүне программазынче кирген Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш сумузунга чаа Культура одааның байырлыг ажыдыышкы...

Культура болгаш уран чүүл

понедельник, Дек 11, 2017 - 13:49
Тываның улустуң хөө­мейжизи, “Чиргилчин” ан­самблиниң удуртукчузу, Тыва үндезин культура тө­вүнүң директору Игорь Михайлови...
четверг, Ноя 30, 2017 - 14:19
Даарта, декабрь 1-ниң хүнүнде, В.Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың улустуң артизи, кул...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:38
«Хааннарның хааны». Тываның национал музейинде мындыг аттыг көжүп чоруур кайгамчык онза делгелге октябрь 26-да байырлыг байдалга ажытты...

Экономика

пятница, Дек 01, 2017 - 12:11
Абакан, ноябрь 24, 25.  Хакасияның найысылалында Л.Р. Кызласова аттыг музейжиткен культура төвүнге эрткен делгелге-шуулганга Красноярскиден, Тыва...
понедельник, Ноя 13, 2017 - 14:39
Экономист кижиниң ажы­лы чон караанга көскү эвес-даа болза, ооң кылган ажыл-ижи чурттуң сайзыралынга улуг ужур-дузалыг. Бо байырлалды таварышты...
четверг, Ноя 02, 2017 - 15:29
Тываның мурнуу чүгүнде Моол-биле кызыгаарлашкак, кыдыг-кызыгаар кожууннарның бирээзи Өвүр. Долгандыр бедик арт-сынныг, аржаан-сугларлыг тывызыксыг,...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, Дек 04, 2017 - 10:59
Көдээ ажыл-агый адырынга кара бажы агаргыже ишти-хөңнү-биле бердинген, Тываның алдарлыг ажылдакчызы, Эрзин кожуунда Уургай аттыг уксаалыг ажыл-агый...
четверг, Ноя 09, 2017 - 15:34
Тываның Баштыңы иви ажылын сайзырадырының чаа-чаа аргаларын чазак кежигүннеринден негээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тожу кожуунга «И...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:46
Аныяк малчыннардан ырак эвесте Ожук деп черде шээр, бода малын “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң 2016 чылдың киржикчилери Ч...

Өөредилге болгаш эртем

понедельник, Дек 04, 2017 - 13:14
Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен. Шуулганның бир дугаар­ хүнүн...
вторник, Ноя 21, 2017 - 11:47
Кызылдың 5 дугаар школа-гимназиязынга чыл санында 9 класс кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи эрттирери чаңчыл болган. Ноябрь 10-да ук шк...
вторник, Окт 31, 2017 - 16:26
ДЫЛЫМ – ЧОРГААРАЛЫМ Чер-чурту – ыдыктыг, төрел чону – буянныг, тө­рээн дылы – чоргаарал. Ки­жи чурттуг, төрел-ч...

Кадык камгалалында

понедельник, Дек 11, 2017 - 13:45
Туберкулез аарыы чүг­ле республикада эвес, а кеземче-күүселде систе­ма­зында нарын айты­рыг­ларның бирээзи. Рос­сияның Кезе...
четверг, Ноя 30, 2017 - 14:36
ВИЧ-инфекция — үр үеде уламчылаар халдавырлыг аарыг. Ооң халдаарының оруктары: эр-херээжен харылзаа кылганда, аарыг­ вирустар  бар х...
понедельник, Ноя 27, 2017 - 14:45
Улуг эмчи Алиса Алексеевна Шимит. Бистиң тыва чуртувуста база бир онзагай, чонга херек, ажыктыг чер — санаторий-профилакторий «Сере...

Социал адырда

вторник, Дек 05, 2017 - 10:45
Берге байдалдарга таваржы бергеш, албан-организация черлеринден эки дуза-даа, огулуг харыы-даа ап шыдавайн, «Шын» солунну сөөлгү ынаныж...
четверг, Ноя 30, 2017 - 14:25
Cөөлгү үеде интернет четкизинде пенсиязын эде санадып алыр дугайында меге медээ­лер үнүп турар апарган. Ол дээр­ге хоойлу езугаар пенсия эд...
вторник, Ноя 21, 2017 - 14:46
Чажырып, бузуруп ажыл чорудар, ооң-биле чергелештир үндүрүглер төлээринден ойталаксаар чоруктар чүгле Тывада эвес, бүдүн Россияда нарын айтырыгларн...

Эрге-хоойлу

вторник, Дек 12, 2017 - 12:48
Бир эвес хуу сайгарлыкчы Россияның федералдыг үндүрүг инспекциязынче үндүрүг отчедун дужааваан болгаш Пенсия фондузунда ооң орулгазының дугайында к...
понедельник, Дек 11, 2017 - 13:53
Бо хүнгү “Шынның” аал­­чызы – «Сбербанк Рос­­сии» ААН-ниң Кызылда салбырының удур­тук­чузунуң...
понедельник, Дек 04, 2017 - 13:27
Тыва Республиканың Дээди Судунга найысылалдың 4 биле 5 дугаар школаларының 10, 11-ги классчыларынга судтуң ажылдакчылары  «ажык эжиктер...

Аныяктар делегейи

среда, Дек 13, 2017 - 12:09
Тывада чараш уран чүүлге сонуургалдыг кыс-даа, эр-даа дизайнерлер, модельерлер, ус-шеверлер көвүдеп турар. Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоор...
вторник, Дек 05, 2017 - 10:52
Арзылаң Күдерек аттыг тураскаал ажыдыышкынынга хүрешкен мөгелер.   Тывада 2017 чылды аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлааны...
среда, Ноя 15, 2017 - 12:27
Тыва үндезин культура төвүнде шайлаарактың база ооң чанында «Тос-Карак» деп өг-кафениң эргелекчизи, хөй-хөй хөөмейжилерниң, ыраажыларны...

Спорт

вторник, Дек 05, 2017 - 10:00
Бо чылдың кышкы спорт­чу сезонунуң ажыдыыш­кыны декабрь 2-де “Тайга” станциязынга болуп эрткен. Ол хүн агаар-бойдус аяс, хүннээ...
вторник, Ноя 28, 2017 - 13:05
Ноябрь 21-26 хүннеринде Польшага Грек-Рим, херээ­жен база хостуг хүрештерге 23 харга чедир мөгелер аразынга делегей чемпионады болуп эрткен. Аң...
четверг, Ноя 16, 2017 - 10:19
Ноябрь 4-12 хүннеринде Венгрияның Будапешт хоорайга бүгү делегей чергелиг кик-боксинг маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Тываны төлээлеп, тренер-башкы...

«Шынның» аалчызы

четверг, Ноя 23, 2017 - 10:33
Ниитилел амыдыралынга хөй-ниити организация­лары дыка улуг салдарлыг. Оларның аразындан херээженнер чөвүлелдери шаандан бээр эң дээштиг, амыдыр...
четверг, Ноя 16, 2017 - 10:33
Бөгүнгү “Шынның” үндүрүлгезиниң аалчызы Күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың “Шылгараңгай күш-ажыл дээш” медальдың эдиле...
понедельник, Окт 23, 2017 - 10:31
Сөөлгү үеде ойнаарактар театры­ көскү чедиишкиннерни янзы-бүрү мөөрейлерге чедип ап турар. Ынчангаш Ойнаарактар театрының директору Саян Монгуш...