1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Янв 18, 2018 - 10:40
2017 чылдың декабрь 27-де Россияның Президентизиниң чарлыы-биле регионнуң иштики херектер яамызының чаа баштыңы – полицияның генерал-майору А...
вторник, Янв 16, 2018 - 14:13
Парлалга хүнүнүң бү­дүү­зүнде «Эне-Сай» аал­чылар бажыңынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ты­ва журналистиканың тө...
понедельник, Янв 15, 2018 - 11:40
АЖЫЛЫМ – АКСЫМ-КЕЖИИ   Солун ажылы-биле харылзаам бичиимде-ле эгелээн. «Тываның аныяктары» солунга авамның корреспон...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Янв 19, 2018 - 14:47
Тываның ховар талантылыг оолдарының бирээзи, ТР-ниң алдарлыг артизи Сайдаш Монгуш регионнар аразының «Биир кун» («Под одним солнц...
пятница, Янв 12, 2018 - 13:02
Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­...
понедельник, Дек 25, 2017 - 14:35
“Бүгү Россияның иштинге 100 көдээ клубтар тудар төлевилел езугаар бистиң республикавыска 10 Культура бажыңы кылып алыр дээрге улуг чедиишкин....

Экономика

вторник, Янв 16, 2018 - 14:16
Эрткен чылдың ноябрь­да Абаканга болган Си­бирьниң хоорайларының аграрлыг ярмарка-делгелгези сайгарлыкчыларга  ажыктыг болган дээрзин...
понедельник, Янв 15, 2018 - 11:55
Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазынга Тываның инженерлер ассоциациязының президентизи Чимит-Доржу Байырович Ондарны 2017 чылдың декаб...
пятница, Дек 01, 2017 - 12:11
Абакан, ноябрь 24, 25.  Хакасияның найысылалында Л.Р. Кызласова аттыг музейжиткен культура төвүнге эрткен делгелге-шуулганга Красноярскиден, Тыва...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, Янв 22, 2018 - 14:49
Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.  ...
понедельник, Янв 15, 2018 - 11:26
Ажыл-агыйның шупту хевирлеринде малдың кыш­таглаашкынын хынаар­ тус черниң штабтары Тываның Баштыңының даалгазы-биле узун байырлал хүнне...
среда, Янв 10, 2018 - 17:07
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели чоннуң улуг деткимчезин алган, бүзүрелдиг түңнелдери 2017 чылда ажыл-херек кырын...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Дек 26, 2017 - 10:44
Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери. “Тываның аныяк эртемденнер школазының” шуул­ганынга ажылым аайы-биле чорааш, Росси...
понедельник, Дек 04, 2017 - 13:14
Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен. Шуулганның бир дугаар­ хүнүн...
вторник, Ноя 21, 2017 - 11:47
Кызылдың 5 дугаар школа-гимназиязынга чыл санында 9 класс кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи эрттирери чаңчыл болган. Ноябрь 10-да ук шк...

Кадык камгалалында

понедельник, Дек 11, 2017 - 13:45
Туберкулез аарыы чүг­ле республикада эвес, а кеземче-күүселде систе­ма­зында нарын айты­рыг­ларның бирээзи. Рос­сияның Кезе...
четверг, Ноя 30, 2017 - 14:36
ВИЧ-инфекция — үр үеде уламчылаар халдавырлыг аарыг. Ооң халдаарының оруктары: эр-херээжен харылзаа кылганда, аарыг­ вирустар  бар х...
понедельник, Ноя 27, 2017 - 14:45
Улуг эмчи Алиса Алексеевна Шимит. Бистиң тыва чуртувуста база бир онзагай, чонга херек, ажыктыг чер — санаторий-профилакторий «Сере...

Социал адырда

пятница, Янв 12, 2018 - 13:10
ХБАБ-ты – Хамааты байдал­дарының актылар бижилгези дээр болганда, хамаатының амы­дыралының эң-не кол болуушкуннарын демдеглээр, оларн...
среда, Янв 10, 2018 - 17:01
"Юнармейжилер", кадеттер Соок-Ирей-биле. Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрын­га Бүгү-российжи “Юнармия” шер...
четверг, Дек 21, 2017 - 11:00
Соок кыш дүжерге-ле, биске хө­мүр айтырыы чидии-биле тургус­ту­нуп кээр. Чайын шанааң белетке, кыжын тергең белетке деп угаадыгны кажан...

Эрге-хоойлу

четверг, Янв 18, 2018 - 11:05
Кызыгаар зоназының чурумун, ооң иштинде амыдыралга херек ажыл-агый чорудуп тура хажыдарын болдурбас сорулга-биле Россияның ФАЧА-ның Тыва Республика...
вторник, Дек 12, 2017 - 12:48
Бир эвес хуу сайгарлыкчы Россияның федералдыг үндүрүг инспекциязынче үндүрүг отчедун дужааваан болгаш Пенсия фондузунда ооң орулгазының дугайында к...
понедельник, Дек 11, 2017 - 13:53
Бо хүнгү “Шынның” аал­­чызы – «Сбербанк Рос­­сии» ААН-ниң Кызылда салбырының удур­тук­чузунуң...

Аныяктар делегейи

вторник, Дек 26, 2017 - 10:37
2017 чылды Тывага Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан. Республиканың аныяктары бо чылын аңгы-аңгы шуулганнарга, фес­тивальдарга кир...
среда, Дек 13, 2017 - 12:09
Тывада чараш уран чүүлге сонуургалдыг кыс-даа, эр-даа дизайнерлер, модельерлер, ус-шеверлер көвүдеп турар. Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоор...
вторник, Дек 05, 2017 - 10:52
Арзылаң Күдерек аттыг тураскаал ажыдыышкынынга хүрешкен мөгелер.   Тывада 2017 чылды аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлааны...

Спорт

четверг, Дек 21, 2017 - 10:53
Эртип турар чылда тыва спортчуларның чедиишкиннери болгаш тиилелгелери элбек болган. Олар 900 ажыг регион, Бүгү-россия база делегей чергелиг маргылдаа...
вторник, Дек 05, 2017 - 10:00
Бо чылдың кышкы спорт­чу сезонунуң ажыдыыш­кыны декабрь 2-де “Тайга” станциязынга болуп эрткен. Ол хүн агаар-бойдус аяс, хүннээ...
вторник, Ноя 28, 2017 - 13:05
Ноябрь 21-26 хүннеринде Польшага Грек-Рим, херээ­жен база хостуг хүрештерге 23 харга чедир мөгелер аразынга делегей чемпионады болуп эрткен. Аң...

«Шынның» аалчызы

понедельник, Янв 15, 2018 - 12:00
Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчиз...
четверг, Ноя 23, 2017 - 10:33
Ниитилел амыдыралынга хөй-ниити организация­лары дыка улуг салдарлыг. Оларның аразындан херээженнер чөвүлелдери шаандан бээр эң дээштиг, амыдыр...
четверг, Ноя 16, 2017 - 10:33
Бөгүнгү “Шынның” үндүрүлгезиниң аалчызы Күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың “Шылгараңгай күш-ажыл дээш” медальдың эдиле...