1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

понедельник, Авг 26, 2019 - 20:53
«РОССИЯННАР БИС» деп Россияның чоннарының Аныяктар ассамблеязы Тываның аныяк журналистерин, блогерлерин культуралар аразында чугаалажылг...
четверг, Авг 22, 2019 - 09:25
БӨГҮН, август 22 – Россияның Күрүне тугунуң хүнү  КҮЖҮНҮҢ ХЕРЕЧИЗИ Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта чылдың-на ав...
суббота, Июл 13, 2019 - 14:59
13 июля 9.00 – Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей (местечко Тос-Булак). 9.00 – Республиканский конкурс традиционных наци...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Ноя 08, 2019 - 18:14
Тыва дыл хүнүн республикага калбаа-биле демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тыва Үндезин культура төвүнге «Мактап черле ханмас-тыр мен» деп республика чергели...
пятница, Авг 30, 2019 - 21:26
МОҢГУШ ЧЕРЗИ – АК-ТУРУГНУҢ ОГЛУ Бүгү делегейге ат-сураа билдингир уран шевер даш чонукчузу Моңгуш Черзиниң 120 харынга тураскааткан делгелге ав...
четверг, Авг 22, 2019 - 14:48
  Август 14-те Тываның Национал музейинге IV делегей чергелиг коллекционерлер болгаш ус-шевер мастерлерниң фестивалының ба­йырлыг ажыдыышкын...

Экономика

среда, Авг 28, 2019 - 14:49
«ТЫВА-ЭКСПО» ЭКИ ТАЛАЖЕ ЭРГИЛИП ТУРАР Кызылга эрткен дыштаныр хүннерде чылдың-на чаңчыл болуп эртип турар «Тыва-экспо...
вторник, Авг 20, 2019 - 09:48
ХӨГЖҮЛДЕНИҢ БУРУНГААР БАЗЫМЫ Демир-орук кандыг-даа чурттуң экономиктиг хөгжүлдезиниң эң кол адыры болур. Чурттувустуң кол судалы демир-орук ажыл-агы...
четверг, Апр 04, 2019 - 16:51
XVI Красноярскиниң экономиктиг шуулганы март 28-30 хүннеринде эртен. Аңаа тос муң хире аалчы киришкен. Оларның аразында российжи бизнестиң лидерлер...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Авг 22, 2019 - 14:32
СПОРТЧУЛАР – СИГЕН ШӨЛДЕРИНЧЕ! Тыва альпинистер август 14-те Сүт-Хөлге сиген кезип дузалажыры-биле чеде бергеннер. Бо дугайында баш удур кожуу...
вторник, Авг 20, 2019 - 19:33
еш, бо кижи оларны сагыжынга тоол-домакта эрес-кайгал тажыларга, ай-хүн херелдиг алдын даңгыналарга дөмейлей-даа бээр чораан ийин....
вторник, Авг 20, 2019 - 14:57
Күш-ажылдың кижизиниң чылынга  ТАЙГА-СЫННЫҢ КЫЗЫ  Бичиизинден тура-ла, тайга-сын аразында тип каан тос чадырга чурттап, иви кадарып...

Өөредилге болгаш эртем

пятница, Авг 30, 2019 - 21:28
ТӨЛЕПТИГ ХАМААТЫНЫ ӨСТҮРЕР Башкыларның август чөвүлел хуралынга Тываның  Баштыңы Шолбан Кара-оол башкыларга уругларның өөредилге-кижи­зидилг...
суббота, Июл 13, 2019 - 15:19
«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртем-билиглиг уруг» деп губернатор төлевилелин 2013 чылдың декабрьда «2014-2020 чылда...
вторник, Июн 18, 2019 - 19:40
КЕЛИР ҮЕНИҢ ОФИЦЕРЛЕРИ Июнь 15-те Кызылдың Президен­тизиниң кадеттер училищезинге бир дугаар доозукчуларга хөрек демдектерин тыпсыр база училищен...

Кадык камгалалында

среда, Мар 06, 2019 - 11:07
Бүгү делегейниң Ка­дык камгалал орга­ни­за­циязының сан-чура­гайлары езугаар, бөмбүрзекте улуг кижилерниң 90 хуузу, чаш­тар...
понедельник, Мар 04, 2019 - 11:22
Хүндүлүг коллегалар! Дараазында чугула тема – кадык камгалалы. Ооң бөгүнгү байдалы, медицина дузазын чедирип турар деңнели, бир талазында...
вторник, Фев 19, 2019 - 11:00
Тыва Республиканың стоматология поликлиниказы 1965 чылдың август 4-те тургустунган, оон бээр бежен дөрт чыл шуужуп эрткен.  Амгы үеде ында...

Социал адырда

пятница, Авг 30, 2019 - 21:32
ЧАА БАЖЫҢНЫГ БОЛДУМ 2016 чыл меңээ өөрүшкүлүг, уттундурбас чыл болган. Ол чүл дизе ол чылдың ноябрь айда чаа, 3 өрээл бажыңныг болганым мээң чуртталг...
суббота, Авг 24, 2019 - 14:41
Бай оранывыс кежии   Саян дагларының эдээнде чаттылып чоруткан тайга-сыннарның тооруу бо чылын элбек үнген болгаш дораан калдар – сайлай...
суббота, Авг 24, 2019 - 14:06
  Август 22-де, Россия Федерациязының Күрүне тугун байырлаан хүнде, солагай талакы эриктиң дачаларында 5 километр ажыг асфальт-биле шыптынган ко...

Эрге-хоойлу

воскресенье, Сен 08, 2019 - 13:27
Кызылдын дугаары 30, 32 сонгулда участоктарынга эртенгинин 10 шакка чедир 100 ажыг сонгукчулар кончуг идепкейлиг келгеш, бедик сагыш-сеткил кодурлу...
воскресенье, Сен 08, 2019 - 13:22
Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн. Оларнын 35-жи Кызыл хоорайда. Хоорайнын Южны...
четверг, Сен 05, 2019 - 18:48
  Сайзыраңгай кижилерге этиканың принциптери, нормалары болгаш дүрүмнери чокта, аразында чугаалажыры берге. Ол чокта азы оларны сагывайн тургаш,...

Аныяктар делегейи

вторник, Янв 29, 2019 - 13:38
Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эт...
четверг, Янв 24, 2019 - 13:16
Москва хоорайда чурттап, ажылдап чоруур тыва өг-бүлениң онзагайы, бот-тускайлаң ойнаар-кыстар театрын диригжидип, чылдың-на Шагаада оюн-баштак көрг...
вторник, Янв 22, 2019 - 13:27
Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.   Шагаан-Арыг хоорайның мурнуу талазын дургаар чоруткан улуг тудугларның бирээзинде...

Спорт

пятница, Ноя 08, 2019 - 18:11
Чаарттынган “Сүбедей” спорт школазы эжиктерин республиканың чурттакчыларынга ноябрь 7-де ажыткан. Байырлыг ажыдыышкынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей...
вторник, Авг 20, 2019 - 09:51
«Шериг ралли» АрМИ-2019 Август 7. Кызыл кожууннуң Сукпак сумузунуң чанынга Шериг раллиниң ийи дугаар кезээ – «сүрүүшкүнн...
пятница, май 31, 2019 - 16:19
Май 25-26 хүннеринде Испанияга «Барселонская весна-2019» деп холушкак хевирниң дайынчы мергежилдер турниринге тыва спортчулар чедиишкинниг...

«Шынның» аалчызы

понедельник, Июл 15, 2019 - 14:39
    Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо удаада арай девиденчиг-даа, кударанчыг-даа ышкаш диңмиреп эрт...
среда, Янв 09, 2019 - 15:54
Сүт-Хөл шалбаа, сүмбер уула тей турар шагда иргин дээш-ле, тыва тоолдарда мынчаар-ла уран чечени-биле эгелээр чүве. Самына сынынга таваңгайлаан, долба...
понедельник, Ноя 26, 2018 - 11:04
Эрткен неделяда Тываның бир ат-сураглыг спортчузу, хостуг хүрешке делегей чемпионадынга мөңгүн медальды чаалап алган Артас Санаа өскен-төрээн чер-ч...

Фотогалерея