1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЛДАРЛЫГ ЦИРК АРТИЗИ, БАЙЫРЛЫГ

2019 чылдың ноябрь 30-де Тыва Рес­пуб­ликаның улустуң артизи Юрий Владимирович Оскал-оол 71 харлыында аар аарааш, чырык өртемчейден чарлып чоруткан.
Хөйге билдингир артист бүгү чуртталгазын цирк уран чүүлүнге тураскаадып, 40 ажыг чылдар дургузунда Россияның болгаш даштыкы чурттарның манежтеринге «Демир дилиндек кырында тыва эквилибрист-артистер болгаш жонглёрлар» деп көргүзүү-биле хөйнүң сонуургалын чаалап ап, ойнап чораан. Ооң цирк уран чүүлүнге сонуургалы ачазындан салгал дамчааны, сураглыг цирк артизи Владимир Оскал-оолдуң ажыл-херээн төлептиг уламчылаанынга чаңгыс чер-чурттуглары чоргаар­ланыр.
Юрий Владимировичиниң амыдырал-чуртталгазы кезээде дугуй кырынга делегейниң аңгы-аңгы бу­луңнарынче гас­трольдар-биле байлак. Сөөлгү чылдарда ол Москвага чурттап турган. Ол аар аарый бергеш, төрээн чурту — Тывазынче чедирерин төрелдеринден дилээр­ге, олар хүндүлүг артистиң дилээ ёзугаар ону ноябрь 24-те Москва — Кызыл дорт рейс-биле Тывага эккелген.
Ноябрь 28-те билдингир цирк артизи 71 харлаан. Эрткен чылын алдарлыг цирк артизиниң 70 харлаан юбилейинде Россияның Цирк уран чүүлүнүң ажылдакчыларының эвилелиниң даргазы Евгений Биляуэр байыр чедирген:
«Хүндүлүг Юрий Владимирович! Бо хүн Силерниң 70 харлаан байырланчыг хүнүңерде бүгү цирк уран чүүлүнүң мөгейикчилери совет цирктиң манежинге Оскал-оолдуң кайгамчык тыва бөлүүнүң уттундурбас оюн-көргүзүүн магадап сактырлар. Дыка-ла уран талантылыг жонглёр, демир дилиндек кырынга самнаар боттарыңарның онзагайыңар-биле совет болгаш даштыкының көрүкчүлерин өөртүп чоруур силер.
Силерге быжыг кадыкшылды, бүгү-ле чүүлдерге экини, аас-кежик болгаш өөрүшкү долган чуртталганы күзедивис!
Хүндүткел-биле,
РЦАЭ-ниң даргазы Евгений Биляуэр».
Ноябрь 30-де Тываның база бир төлептиг оглу, сураглыг цирк артизиниң чүрээ сокпастай берген. Мындыг аар чидиригни Тываның Чазааның Баштыңы Шолбан Кара-оол сеткилинге чоок хүлээп, артистиң төрелдери болгаш чоок кижилеринге кажыыдалын илереткен.
Юрий Владимирович Оскал-оолду декабрь 4-те «Память» мөгейиг залындан үдээн.
Тываның ховар талантылыг оглу чаңгыс чер-чурттугларының чүректеринде чырык сактыышкын болуп кезээ­де артар.
Чурукта: 1978 чыл.Чыраа-Бажы. В.Шайфулинниң тырттырган чуруу
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.