1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЛАССИКТИГ ХӨГЖҮМ НИИТИЛЕЛИНИҢ ДУЗАЗЫ

Тываның күрүне филармониязының 50 чылы

Декабрь 6-да В. Халилов аттыг күрүне филармониязы 50 харлаан оюн демдег­леп, тыва болгаш делегейниң классиктиг хөгжүмүнүң концертин көргүзер. Мону бижиптери белен, а күүседири тоң берге.
Тывкүрфилармонияның В. Тока аттыг симфониктиг оркестри чаа-ла бут кырында туруп орар. Ында хылдыг хөгжүм херекселдеринге ойнаар кижилер эвээш, классиктиг оркестр үнүнге четпейн барып болур. Оркестрниң бо айтырыгларын билир чурттуң филармонияларының директорлары эш хуузу-биле дузалап эгелээн. Кожавыс Хакас филармониядан 7 хөгжүмчү ойнажып бээри-биле чедип келир. Москвадан делегейде скрипка ойнакчыларының бирги одуруунче кирип турар Пётр Лундстрем бирги скрипканы күүседир. Россияның концерт организацияларының эвилелиниң (СКОР) президентизи, Красноярск крайның филармониязының директору Евгений Стодушный бисче шыырак дирижёр, оркестрлерниң ажылын чогумчудар мергежилдиг Михаил Мосенковту албан-биле чоруткан.
Допчузу-биле "Шын" солуннуң 2019 чылдын ноябрь 28- те үнген 135 дугаар үндүрүлгезинден номчуп болур.

https://www.facebook.com/shyntuva/posts/2674449792634076

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.