1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

МАЛЧЫН ДАҢГЫНАЛАРНЫҢ БИРЭЭЗИ

еш, бо кижи оларны сагыжынга тоол-домакта эрес-кайгал тажыларга, ай-хүн херелдиг алдын даңгыналарга дөмейлей-даа бээр чораан ийин. 
Ындыг тажы биле даңгынага Резета биле Буян Дамбыйларны хамаарыштырып болур. Буян Данаровичниң ачазы, мал ораны Бай-Тайганың Бай-Талдың малчыны Данар Иргитович Дамбыйның күш-ажылчы чедиишкиннери, мурнакчы малчын ат-сураа бүгү Тывага билдингир турган. “Өөм ээзиниң ачазының Совет Эвилелиниң үезинде “Алдарлыг малчын” деп шынзылгазын көрген мен – деп, Резета Манчин-ооловна хүндүткел-биле чугаалап турду. "Бээм ам бистиң аравыста чок. Кунчуум Даңзы Маадыровна Күжүгет ам 79 харлыг, адак-бышкаа чиик хевээр. Суурда чурттап, уруг-дарыывыс школага өөренип турар үеде оларны ажаап карактап турар, биске дыка ажык-дузалыг”. 
Аныяк өг-бүле дөрт ажы-төлдүг: үш оолдуг бир кыстыг. Оолдары үстүкү болгаш ортумак класстарда өөренип турар. Хеймер уруу 6 харлыг. “Хеймер уруувусту, 4-кү класста өөренип турар оглувусту Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда аграр школага өөредип киириксээр-дир бис. “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң киржикчилериниң ажы-төлү сөс-даа чок ынаар өөренип кире бээр-дир. Өске малчыннарның уруг-дарыының аңаа өөредир аргазын сайгарып көөр болза, эки-ле деп бодаар-дыр мен” – деп, Резета Манчин-ооловна күзелин илеретти. 
Резета Дамбыйның ада-иези база малчын улус болду. Ачазы Манчин-оол Базырович биле авазы Көк-кыс Дамбыйовна Күжүгет олар бүгү назынында Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлге сарлык кадарып чорааннар. 
Буян биле Резета Кара-Хөлге өг-бүле туткаш, Бай-Талга малчыннай бергеннер. Малчын ук-салгалдыг аныяктар ада-иелериниң ажылын уламчылап, арга-дуржулгалыг, мурнакчы малчыннарның одуруунче киргеннер. 2010 чылда кидис өг, 2013 чылда трактор, 2019 чылда мотороллер-биле шаңнатканнар. Ол шаңналдар малчыннарның хүн бүрүде ажыл-ижинге дыка ажыктыг болган. 
Шаңгыр-оол МОҢГУШ,
Авторнуң тырттырган чуруу.
#тываныңаныякмалчыннары
На изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, облако, небо и на улице
 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.