1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ПРОКУРАТУРАЖЕ ДИЛЕГ КИИРИП...

Россия Федерациязы­ның Конституция хүнүн­де, декабрь 12-де, РФ-тиң Президентизиниң даал­га­зын езугаар Тыва Республиканың прокуратура органнарынга хамаатыларны хүлээп алырының бо чылын дөрт дугаары болур хүннү эрттирер. 
Ол хүн Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, бажың №30 деп адреске Тыва Республиканың прокуратуразының юристери хамаа­тыларны хуу айтырыглар талазы-биле хүлээп алыр. 
Республиканың чурттакчылары оларның эргелерин, хосталгаларын болгаш хоойлу езугаар эрге-ажыктарын хажытканының дугайында хомудалдарын кии­рип болур. Хоойлужудулганы күрүне эрге-чагыргазының федералдыг органнарының девискээр органнарының, Тыва Республиканың хоойлужудулга (төлээлежилге) болгаш күүсекчи органнарының, тус чер бот-башкарылга органнарының хажыдып турарының фактыларын прокурор ажылдакчылар сайгарар. Контроль органнарының, оларның албан-дужаалдыг ажылдакчыларының хоругдал черлеринде кижилерниң эргелеринге болгаш эрге-ажыктарынга хамаарыштыр чөптүг эвес хөделиишкиннериниң, а ол ышкаш коммерция болгаш коммерцияга хамаарыш­пас организацияларның удуртук­чуларының хоойлуга дүүшпес ажыл-херектериниң дугайында прокурорларга дыңнадып болур.
Республика прокуратуразынга хуу айтырыглыг келген хамаа­тыларның тургусканы чамдык айтырыгларынга харыылап болур кижилер-биле, оларның чөпшээрелин езугаар, видео-конференц-харылзаа, видеохарылзаа болгаш харылзааның өске-даа хевирлерин дамчыштыр харылзаштырар. 
Ажыл-чорудулгазының угланыышкынынга дүүштүр өске-даа тургузуг салбырларының удуртукчуларын дилеглер сайгарарынга киириштирер.
Александр ГРИНЕВ, 
Тыва Республиканың 
прокурору.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.