1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ХӨӨМЕЙ ТЫВА ЧОНДА СИҢНИКЕН

Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның хөгжүмчүлериниң аразында ховар дээн салым-чаяанныг өг-бүлеге Тываның Чазаа чаагайжыттынган 2 өрээл квартираның дүлгүүрлерин тывысканы, оларга канчаар-даа аажок өөрүнчүг улуг “белек” болган.

ИЕНИҢ САЛЫМЫ

Сеткил ыызы

КЛАССИКТИГ ХӨГЖҮМ НИИТИЛЕЛИНИҢ ДУЗАЗЫ

Тываның күрүне филармониязының 50 чылы

МАКТАП ЧЕРЛЕ ХАНМАС-ТЫР МЕН

Тыва дыл хүнүн республикага калбаа-биле демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тыва Үндезин культура төвүнге «Мактап черле ханмас-тыр мен» деп республика чергелиг макталдар мөөрейи болуп эрткен. Аңаа Чаа-Хөл, Тес-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем болгаш Бай-Тайга кожууннардан 14-тен 62 харга чедир киржикчилер киришкен. Ук мөөрей бир дугаар эртип турар, ынчалза-даа киржикчилерниң белеткелиниң шыы­раан, күүселдезиниң онзагайын шииткекчилер демдеглээн­нер. Күүседикчилер аъдынга, төрээн чуртунга, тыва дылынга болгаш өөнге тураскаадып макталдарны ытканнар.

МОҢГУШ ЧЕРЗИ – АК-ТУРУГНУҢ ОГЛУ

МОҢГУШ ЧЕРЗИ – АК-ТУРУГНУҢ ОГЛУ

ТЫВА АКША база БАШ СӨӨГҮ

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫНГА

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫ 

ЫДЫКТЫГ ОВААГА

ТЫВАНЫҢ ДАҢГЫНАЗЫ

ТЫВАНЫҢ ДАҢГЫНАЗЫ

ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ

Делегей чергелиг фото-делгелге

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

Фестивальдан репортаж

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

ТЫВА, АЛТАЙ ТЕАТРЛАР ДЕЛГЕРЕЗИН!

ТЫВА КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКИДЕ

ТЫВА ТЕАТР ЭСТАФЕТАНЫ ХҮЛЭЭП АЛЫР

ЧИДИГ ИНЕ БҮРҮЛЕРЛИГ, ЧИҢГИР НОГААН ШИВИЖИГЕШ...

Страницы