1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ЧИДИГ ИНЕ БҮРҮЛЕРЛИГ, ЧИҢГИР НОГААН ШИВИЖИГЕШ...

ИЕГЕ ТУРАСКААЛ

"ДӨРТ ЧЫЛ ЭРТИ, САКТЫ БЕРДИМ..."

УЛУГ-ХЕМЧИЛЕР АМ БАЗА ТЕРГИИДЭЭН

Улуг-Хемден “Дембилдей” бөлүү IV Бүгү-российжи ниити ыры (хор) фестивалынга дээди шаңналга төлептиг болган.

"ТЫВА МАРШТЫҢ" ДЕВИИ-БИЛЕ...

Халиловтар шаңналды Саян Салчакка тыпсып турары.
 

K-POP - АМГЫ ҮЕНИҢ ХӨГЖҮМ КУЛЬТУРАЗЫ

Эрткен неделяда амгы үениң Мурнуу Көрей киноларга болгаш к-pop культурага ынак кызылчыларга кедергей онза болуушкун болган. Тывага бир дугаар көрей кино болгаш K-pop культура фестивалы болуп эрткен.

МАГАДАП КӨРДҮВҮС

ЫРЫ-ХӨГЖҮМ ЧОГААДЫП...

ТЫВАНЫ МОСКВАГА ТӨЛЭЭЛЭЭР

Ноябрь 10-да Москваның төп делгелге шөлүнге аныяк дизай­нерлерниң XII делегей чергелиг “Русский силуэт” мөөрейинге Тывадан бир дугаар аныяк дизайнер киржир. 

ДОРААН-НА ТАНЫП КАГДЫВЫС

Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан. 

ТОЖУ - АЗАС ТУРИСЧИ КОКПА-БИЛЕ

Москвадан Ольга Прохорова.
 

ДИРИГ ХӨГЖҮМ САЙЗЫРАЗЫН!

Чаарттынган клуб.
 

ЭЛИСТАЖЕ АЪТТАНЫПТАР

Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры бо хүннерде Калмыкияже гастрольдаар дээш белеткенип эгелээн. Гастрольдуң программазында ийи шии база театржыткан концерт көргүзүү кирип турар.

СИБИРЬНИҢ ҮНДЕЗИН ЧОННАРЫ

Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнештир эрткен.

 

«ТУН ПАЙРАМГА» КИРИШКЕНИВИС

 

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

Страницы