1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

МАКТАП ЧЕРЛЕ ХАНМАС-ТЫР МЕН

Тыва дыл хүнүн республикага калбаа-биле демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тыва Үндезин культура төвүнге «Мактап черле ханмас-тыр мен» деп республика чергелиг макталдар мөөрейи болуп эрткен. Аңаа Чаа-Хөл, Тес-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем болгаш Бай-Тайга кожууннардан 14-тен 62 харга чедир киржикчилер киришкен. Ук мөөрей бир дугаар эртип турар, ынчалза-даа киржикчилерниң белеткелиниң шыы­раан, күүселдезиниң онзагайын шииткекчилер демдеглээн­нер. Күүседикчилер аъдынга, төрээн чуртунга, тыва дылынга болгаш өөнге тураскаадып макталдарны ытканнар.

МОҢГУШ ЧЕРЗИ – АК-ТУРУГНУҢ ОГЛУ

МОҢГУШ ЧЕРЗИ – АК-ТУРУГНУҢ ОГЛУ

ТЫВА АКША база БАШ СӨӨГҮ

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫНГА

ХӨӨМЕЙНИҢ КАВАЙЫ 

ЫДЫКТЫГ ОВААГА

ТЫВАНЫҢ ДАҢГЫНАЗЫ

ТЫВАНЫҢ ДАҢГЫНАЗЫ

ТЫВА: ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЧАҢЧЫЛДАРЫ

Делегей чергелиг фото-делгелге

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

Фестивальдан репортаж

АЗЫРАП КААН АВАЙЫМНЫ...

ТЫВА, АЛТАЙ ТЕАТРЛАР ДЕЛГЕРЕЗИН!

ТЫВА КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКИДЕ

ТЫВА ТЕАТР ЭСТАФЕТАНЫ ХҮЛЭЭП АЛЫР

ЧИДИГ ИНЕ БҮРҮЛЕРЛИГ, ЧИҢГИР НОГААН ШИВИЖИГЕШ...

ИЕГЕ ТУРАСКААЛ

"ДӨРТ ЧЫЛ ЭРТИ, САКТЫ БЕРДИМ..."

УЛУГ-ХЕМЧИЛЕР АМ БАЗА ТЕРГИИДЭЭН

Улуг-Хемден “Дембилдей” бөлүү IV Бүгү-российжи ниити ыры (хор) фестивалынга дээди шаңналга төлептиг болган.

Страницы