1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

БУРУН АЯЛГАДАН ЫНДЫН АЛГАН

1990 чылга чедир бистиң респуб­ликага тыва национал хөгжүм, хөө­­мей-сыгыт талазы-биле эртем-билиг чедип алыр өөредилге чери чок турганын билир бис. Ол ышкаш Тыва национал оркестр база-ла чок турган.

УЛУСТУҢ ЫР-ШООРУ ЧАҢГЫЛАНГАН

ТЕАТР ДЭЭРГЕ - ЧОННУҢ ӨРГЭЭЗИ-ДИР

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының эжии чонга кезээде ажык. Март 27 – Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур артистер дараазында солун хемчеглерни белеткеп бараалгаткан. 

УРУГЛАРНЫҢ ЫНАК ТЕАТРЫ

ӨЗҮП ОРАР ХӨӨМЕЙЖИ

Данчай Оюн.
 
«Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улустуң үлегер домаа бар. 

"ӨШПЭЭН ЫНАКШЫЛДЫ" КӨРГЕШ...

Февраль 17-де национал хөгжүм-шии театрын­га “Өшпээн ынакшыл” деп шиини көрген соонда, аныяк-даа,­ улуг назылыг-даа эш-өөр чыглып алгаш, ук шииниң дугайында чугаалажып, сайгарганывыс түңнелинде шупту чаңгыс үзел-бодалга доктаадывыс. 

ДЭЭДИ ШАҢНАЛ - КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНДЕ

Балдың тиилекчилери — Кызыл хоорайда кадет училищениң самчылары.
 

ШООР - ЫДЫКТЫГ ХЕРЕКСЕЛ

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ

Концерт үезинде.

АЙМАКТЫҢ АЙЛЫҢ-КУЖУ

Өзүп-мандып салгал дамчыыр, назылап кырыыр, «кызыл-дустап» чоруй баар – өртемчейниң үүлези ындыг. “Ие көрбээнин – кызы көөр” дижир... 

ҮНҮВҮС БЕРЭЭЛИҢЕР!

ЁЗУЛУГ КУЛЬТУРА ОДАА БОЛДУРАР

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­ра болгаш уран чүүл ажыл­дак­чыларының съездинге ки­ришкен. 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

КАРГЫРАА, ХӨӨМЕЙИ-БИЛЕ ЧОННУ КАЙГАТКАН

С.К. Шойгу фестивальды ажыдып тур.
 

ТЕРГИИН АНСАМБЛЬ УДУРТУКЧУЗУ

Страницы