1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ДОРААН-НА ТАНЫП КАГДЫВЫС

Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан. 

ТОЖУ - АЗАС ТУРИСЧИ КОКПА-БИЛЕ

Москвадан Ольга Прохорова.
 

ДИРИГ ХӨГЖҮМ САЙЗЫРАЗЫН!

Чаарттынган клуб.
 

ЭЛИСТАЖЕ АЪТТАНЫПТАР

Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры бо хүннерде Калмыкияже гастрольдаар дээш белеткенип эгелээн. Гастрольдуң программазында ийи шии база театржыткан концерт көргүзүү кирип турар.

СИБИРЬНИҢ ҮНДЕЗИН ЧОННАРЫ

Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнештир эрткен.

 

«ТУН ПАЙРАМГА» КИРИШКЕНИВИС

 

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

ЕНИСЕЙНИҢ ЭРИИНГЕ...

Сизимге чедир...

РОССИЯ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН КОЛ ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер

Июнь 6-12 хүннеринде – Кызылдың школа чанының лагерьлеринге “Рос­сияның күрүне демдектери”, “Россияда чурттап турар бис”, “Бистиң бажыңывыс – Россия” деп төөгү беседалары.

ЭЭЛЧЕГЛИГ ЧЕДИИШКИН

Тиилекчи — "Аржаан" бөлүү.

 

МУЗЕЙГЕ ДҮН

Май 18 — Бүгү-делегейниң музей хүнү. Бо хүннү таварыштыр республиканың Национал музе­йинде ам чеди дугаар чыл "Музейге дүн" деп акцияны эрттирген.

ТЕС-ХЕМ САМЧЫЛАР ЧУРТУ

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН

Дарыймаа Биче-оолдуң чараш самы.
 

БУРУН АЯЛГАДАН ЫНДЫН АЛГАН

1990 чылга чедир бистиң респуб­ликага тыва национал хөгжүм, хөө­­мей-сыгыт талазы-биле эртем-билиг чедип алыр өөредилге чери чок турганын билир бис. Ол ышкаш Тыва национал оркестр база-ла чок турган.

УЛУСТУҢ ЫР-ШООРУ ЧАҢГЫЛАНГАН

ТЕАТР ДЭЭРГЕ - ЧОННУҢ ӨРГЭЭЗИ-ДИР

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының эжии чонга кезээде ажык. Март 27 – Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур артистер дараазында солун хемчеглерни белеткеп бараалгаткан. 

Страницы