1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чарлалдар, рекламалар

АРБАТКА АКЦИЯ

Бөгүн АРБАТКА СОЛУН ЧАГЫДЫЛГАЗЫНЫҢ АКЦИЯЗЫН ДЕТКИП КЕЛГЕН ЧОНУВУСКА ЧЕТТИРДИВИС!

ШЫННЫҢ ӨҢНҮКТЕРИ ХӨЙ

Почтачы "Шын" солунну эккеп берген,
Бодавааным ховар медээ мында болду…

ТРКОММ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Наадым бүдүүзүнде Тывага РТКОММ компаниязы аалдап келген! Тываның чурттакчылары спутниктиг интернеттиң чаа марказын ажыглаар аргалыг апарган. Ол дээрге РТКОММ бөлүк компанияларның 2016 чылдың сентябрьда тургустунган чаа брендизи — SenSat садыг марказы-дыр.

АЖЫЛ ТЫП АЛЫРЫНГА ДУЗА

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери чонга чедирип турар. 

"ШАГАА-2017" БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ

Культура-массалыг хемчеглер
 
Февраль 1-28 хүннеринде – «Шыдыраа – хаан­нар оюну» делгелге. Тыва Республиканың Нацио­нал музейи.

ЧАА ТЫВА КАЛЕНДАРЬ

Василий Максимович Балчый-оол журналистика шугумунга 20 ажыг чыл ажылдап, республиканың эң улуг солуну «Шынга» фотокорреспондентилеп тургаш, Тываның бүгү булуңнарын кезип, күш-ажылдың шалыпчыларының, республиканың алдар-аттыг кижилериниң портреттерин, фоторепортажтарны

ЧАГЫДЫЛГА-2017

БОДАЛДАРЫМ СОЛЧУР ХООЧУН ӨҢНҮҮМ
 

ШИВИ КЕЗИП БОЛБАС

Күрүнениң арга-арыг камгалакчылары Чаа чыл бетинде чаш шивини камгалаар ажылын күштелдирген.

МЕДЭЭЛЕР-МЕДЭЭЛЕР

СТИПЕНДИЯЛАРНЫ ТЫВЫСКАН 
 

АЖЫЛЫНГА БЕРДИНГЕН

ХООЧУННАРГА ОНЗАГАЙ БЕЛЕК

Республиканың «Шын» солуну бо чайын “Хоочунга чагыдылгадан кылып бер!” деп акцияны чарлаан турган.

ЮБИЛЕЙ!

Приглашаем Вас на 75-летний юбилей МБОУ «Чаа-Суурской СОШ имени Шарый-оол В.Ч», который состоится 4 ноября 2016 года в 11.00 часов

С уважением коллектив МФОУ СОШ с.Чаа-Суур.

 

В программе:

09.00 час – Прибытие и регистрация гостей

ЧАГЫДЫЛГА - 2017

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.
 

"ШЫН" - ЧОННУҢ СОЛУНУ

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.

КОМПАНИЯ АМПИР

Бистиң республиканың кожууннарының хүндүлүг чурттакчылары!

Страницы