1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СПАРТАКИАДАГА КИРЖИР ЭРГЕ ДЭЭШ

Сандак Сергек, Намчын-оол Чимит. Маргылдаа үезинде.
 
Февраль 20-22 хүннеринде “Мөңгүлек” спорт клувунга Россия­ның аныяктарының 4-кү спартакиа­дазы-биле чергелештир элээди болгаш аныяк назылыг оолдар аразынга республика чергелиг бокс маргылдаазының 1-ги спартакиадазы болуп эрткен. 
Бо спартакиаданың бирги кезээнге – республика чергелиг ук маргылдаага шылгараан спортчулар май айның 17-21 хүннеринде Алтай крайның төвү Барнаул хоорайга болуп эртер Сибирь чергелиг бокс маргылдаазынга киржир эргени чаа­лап алыр.
Маргылдаага республиканың ырак-чоок­ кожууннарындан, Олимпийжи курлавырлар училищезинден, Тываның күрүне университединден, “Мөңгүлек” болгаш “Динамо” клубтарындан база ЦСКА командазындан ниитизи-биле 63 элээди болгаш аныяк назылыг спортчулар киришкен. Ол ышкаш аңаа хүндүлүг аалчылар, шииткекчилер болуп, ТР-ниң Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар биле вице-президентизи Маадыр Успун база республиканың хоочун болгаш аныяк назылыг тренер-башкылары хөйү-биле келгеннер. Ийи-үш хүн дургузунда үргүлчүлээн изиг адаанныг ужуражылгаларга шыырак дээннери боттарының удурланыкчыларын тус-тузунда тии­леп, түңнел оюннарже 26 шыырак спортчу үнүп келген.
Элээди назылыглар – 2000-2002 чылдарда төрүттүнген 49 килограмм деңзилиг оолдар аразынга түңнел ужуражылгада ЦСКА командазының төлээзи Айдың Сарыг­лар тиилээн, Бай-Тайга кожуун­дан Айдаш Даваа ийиги черни ээлээн. А 52 килограмм деңзилиглер аразынга ийиги черни Улуг-Хем кожууннуң спорт­чузу Сергек Сандак, бирги черни база-ла ЦСКА-ның төлээзи Чимит Намчын-оол чаалап алган. 56 килограмм деңзилиг спортчулар аразынга бирги черге Олимпийжи курлавырлар училищезиниң сургуулу Дачыр Мумбалдай, ийиги черге Мөңгүн-Тайга кожууннуң төлээзи Кежик Багай-оол төлептиг болган.
60 килограмм деңзилиг оолдар аразынга бирги черни ЦСКА командазының спортчузу Таймир Тюлюш, ийиги черни Олимпийжи курлавырлар училищезиниң сургуулу Лодай Биче-оол; 64 килограмм деңзилиглер аразынга ийиги черни база-ла Олимпийжи курлавырлар училищезиниң сургуу­лу Шоолай Адъяа, бирги черни Кызыл кожууннуң спортчузу Вячеслав Салчак; 69 килограмм деңзилиглер аразынга бирги черни “Мөңгүлек” клувунуң төлээзи Санчай Ондар, а ийиги черни Чеди-Хөл кожууннуң төлээзи Алдын Седий-оол; 72 килограмм деңзилиг оолдар аразынга ийиги черни Мөңгүн-Тайга кожуун­дан Кежик Хертек, бирги черни “Динамо” клувундан Чиңгис Куулар тус-тузунда чаалап ап, шаңналдыг черлерге төлептиг болганнар.
Аныяк назылыг оолдар аразындан түңнел оюннарже Тываның күрүне университединиң (ТКУ) болгаш Олимпийжи курлавырлар училищезиниң сургуулдары хөйү-биле кирип келгеннер. 49 килограмм деңзилиглерниң түңнел ужуражылгазында ТКУ-нуң сургуулу Чаяан Куулар бодунуң удурланыкчызы Аяс Туван-оолду бүзүрелдии-биле тиилеп алгаш, бирги черни чаалап алган. А Аяс ийиги черниң шаңналынга төлептиг болган. 52 килограмм деңзилиг оолдар аразынга бирги-ийиги чер дээш шашкылашкан түңнелинде ТКУ-нуң студентизи Кежик Седен Тес-Хем кожуундан удурланыкчызы Артыш Лойгуну сан-биле ажып алган.
Дараазында 56 килограмм деңзилиглер аразынга түңнел ужуражылгада ОКУ-нуң сургуулу, бокс спортунга Россияның спорт мастеринге кандидат Баян-Херел Дапый-оол Кызыл кожууннуң төлээзи Чыргал Монгушту тиилээш, бирги черни чаалап алган. Ооң соонда 60 килограмм деңзилиг спортчулар аразынга бирги-ийи­ги чер дээш шашкылашкан түңнелинде база-ла ОКУ-нуң сургуулу, бокс спортунга Россияның спорт мастеринге кандидат Ай-Демир Уржанай Кызыл кожуундан Айдаш Шагжыны тиилээн. А 64 килограмм деңзилиглер аразынга бирги черни ТКУ-нуң студентизи Оюн Күдер, ийиги черни ОКУ-нуң сургуулу Тай-Бора Монгуш; 69 килограмм деңзилиг оолдар аразынга ийиги черге ТКУ-нуң төлээзи Эртине Аранчын, бирги черге “Мөңгүлек” клувунуң спортчузу Начын Тамдын төлептиг болган.
Бо болуп эрткен республика чергелиг бокс маргылдаазынга бирги, ийиги шаңналдыг черлерге төлептиг болган оолдар Алтай крайга болур 2-ги спартакиадага Тываны төлээлеп киржир харыысалганы эгиннеринде чүктеп алганнар. Ынчангаш оларга чедиишкинниг болгаш эки белеткенип, чаныш-сыныш чок дайынчы тура-соруктуг болурун күзеп каалыңар!
Эрес КОЛ.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.