1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЛДАРЛЫГ КИЖИЛЕРНИҢ ШКОЛАЗЫ

Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек ниити билиг школазы ноябрь­ 2-де байыр-найыр шинчи киир шиметтинипкен. Школага ажылдап чораан хоочун башкылар, ооң доозукчулары төрээн школазының 85 чыл юбилейин демдеглеп эрттирери-биле чыглып келгеннер. Хүндүлүг аалчыларның аразында бо школаның сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирген Анай Балчыровна биле Валерий Ховалыгович Кара-оолдар, школаның 1955 чылда доозукчузу, Тыва Республиканың Улустуң башкызы Эртине Деспижековна Ондар, кадык камгалалының тергиини, республиканың баштайгы нейрохирургу Римма Чыскал-оол­овна Күдерек, Тываның улус өөредилгезинге улуг үлүүн киир­ген хоочун башкы Любовь Түлүшевна Дамба-Хуурак, афган дайынының кадыг-бергезин эрес-дидим эрткен офицер Леонид Валерьевич Кара-оол дээш Тывага ат-сураа эки билдингир кижилер хөй болган.

МАКТАП ЧЕРЛЕ ХАНМАС-ТЫР МЕН

Тыва дыл хүнүн республикага калбаа-биле демдеглеп эрттирген. Ол хүн Тыва Үндезин культура төвүнге «Мактап черле ханмас-тыр мен» деп республика чергелиг макталдар мөөрейи болуп эрткен. Аңаа Чаа-Хөл, Тес-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем болгаш Бай-Тайга кожууннардан 14-тен 62 харга чедир киржикчилер киришкен. Ук мөөрей бир дугаар эртип турар, ынчалза-даа киржикчилерниң белеткелиниң шыы­раан, күүселдезиниң онзагайын шииткекчилер демдеглээн­нер. Күүседикчилер аъдынга, төрээн чуртунга, тыва дылынга болгаш өөнге тураскаадып макталдарны ытканнар.

ЧЕМПИОННАР КАҢНААР ӨРГЭЭ

Чаарттынган “Сүбедей” спорт школазы эжиктерин республиканың чурттакчыларынга ноябрь 7-де ажыткан. Байырлыг ажыдыышкынга РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу киришкен.
Универсалдыг зал долдур чыылган улуг, биче спортчулар бедик эрге-дужаал­дыг чаңгыс чер-чурттуун четтикпейн манап турган. Россияның Маадыры Сергей Шойгу чаарттынган спорт өргээзинден чүгле мөгелер эвес, а спорттуң өске-даа хевирлеринге чаа чемпионнар үнүп, төрээн республиказын алдаржыдар дээр­зинге бүзүрелин илередип, байырын чедирген.
Доштуг залга хоккейжилер Армия генералы Сергей Шойгуга хүндүткелдиң демдээн илередип, клюшкалары-биле дошту соктап, уткаан. Тываның Чазааның Т. Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри дош кырынга конькилиг катаптаттынмас көргүзүүн бараалгаткан. Сергей Шойгу ук оркестрниң дирижеру Саян Салчакка “Тыва эскадрон” хоккей клувунуң 13 дугаарлыг форма-хевин тывыскан. Ол боду база 13 дугаарлыг ойнакчы.

Рубрика: 

КЫРГАН-АЧАМ КАЙГАП КААР

Хамааты инициативаларны деткиир талазы-биле Тыва Республиканың Баштыңының чанында чөвүлелдиң ээлчеглиг хуралы дүүн, ноябрь 8-те, Чазак бажыңынга болуп эрткен.
Кызыл хоорайның агаарының хирленгенин болгаш ону арыг кылыр дээш чорудар хемчеглер дугайында бо хуралга чугаалашкан. Хуралдың хүн айтырыынга хамаарыштыр илеткелдерни ТР-ниң бойдус курлавырларының болгаш экология сайыды Шолбан Хопуя, Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол кылганнар.

ТЫВА ДЫЛЫМ ӨСКЕ ЧОННУҢ ӨҢНҮҮ БОЛДУ

 

 

Экии, хүндүлүг номчукчу!

Бо үндүрүлгеде силер-биле четтикпейн үлежиксээн өөрүшкүм дугайында бижип көрейн. Ол дээрге «Шын» солуннуң «Бүгү Россия-2019» журналистер шуулганынга киржилгези.

ШИЛИЛГЕВИС ШЫН

Редакторнуң булуңу

АВГУСТ 31-де «ШЫН» 94 харлаан

Сонгулда-2019

Рубрика: 

Сонгулда-2019

Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн.

Рубрика: 

Ийи арынныг Жириновский

Соңгукчунуң бодалы

 

Страницы