1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ХООЙЛУНУ ХҮЛЭЭП АЛГАНДАН БЭЭР ЧЫЛ ЭРТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону мооң адаанда парладывыс.

Рубрика: 

БҮГҮ ТЫВАНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Рубрика: 

ТЫВА ЭМЧИЛЕРНИҢ ХУРАЛЫ

Москвада тыва эмчилер, сургуулдар.
 

Рубрика: 

ТЫВА ХОЙНУҢ КУДАРАНЧЫГ САЛЫМЫ

КАДЫКШЫЛ - ҮНЕЛИГ

ЖУРНАЛИСТЕРГЕ ШАҢНАЛДАР

Январь 13-те Россияның Парлалга хүнүн демдеглээн байырлыг хурал Кызылдың «Азия төвү» скульптурлуг комплексте Туризм төвүнге болуп эрткен.

Рубрика: 

ДАГДЫНЫКЧЫ БАШКЫЛАРЫМ

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, Күш-ажылдың хоочуну, тыва журналистиканың тергиинин илередир «Чонар-даш бийир» мөөрейниң 5 дакпыр тиилекчизи, хөй санныг хүндүлел бижиктер болгаш юбилейлиг медальдарның эдилекчизи «Шын» солуннуң хоочун журнализи Светлана Балчыр.

Рубрика: 

АЖЫЛ-ХЕРЭЭ - БОЙДУС КАМГАЛАЛЫ

Рубрика: 

САН-ЧУРАГАЙЛАР-БИЛЕ ЧАЖЫРТЫНГАН АЖЫЫ ЧОК

Тываның Чазааның январь 9-та аппарат хуралынга Чаа чылдың болгаш Рождество байырлалдарын Тывага эрттиргенин түңнеп чугаалашкан.

САРЫГ ӨҢНҮГ ЧЕР ОЛУТТУГ ХАВАН ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Кошкар
(март 21 – апрель 20)

Рубрика: 

Страницы