1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ СУД ШИИТКЕКЧИЛЕРИНИҢ ХУРАЛЫНГА КИРИШКЕН

Тываның Чазааның Дар­газы Шолбан Кара-оол боду­нуң чугаазында кем-херек үүл­гедиишкини-биле демиселде судьялар чөвүлелиниң чугула угла­ныышкыннарын айыткан.  

ТЫВАГА БАЗА БАЙЫРЛААН

Рубрика: 

ДЕНБЕРЕЛ ООРЖАК "ТЫ СУПЕР!" ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң уран чүүл школазының 2018 чылда доозукчузу Денберел Ооржак делегей чергелиг хөгжүмнүг төлевилел «Ты супер!» деп дамчыдылгага киржир.

Рубрика: 

ТЫВА, АЛТАЙ ТЕАТРЛАР ДЕЛГЕРЕЗИН!

УНИВЕРСИАДА-2019

Март 12-де делегейниң хөй-хөй чоннарын каттыштырган улуг спортчу хемчег – Кышкы Универсиада-2019 доозулган. 

Рубрика: 

"СААР ИНЕКТИ" КАЙДА БАГЛАП КААНЫЛ?

Рубрика: 

ЧАКТЫР БОО

ТЫВА ДЫЛЫМ ХОМУСТУҢ ҮНҮ БОЛУП...

Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол төрээн тыва дылывыска хамаарыштыр ажык чугааны Тываның чогаалчылары-биле чоруткан дээрзин «Шын» солундан номчааш, өөрүп олур мен.

ТЫВА КУЛЬТУРА КРАСНОЯРСКИДЕ

ЧАС-БИЛЕ КАДЫ КЕЛГЕН ЧАРАШ ШАҢНАЛДАР

Рубрика: 

Страницы