1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

“ЧАА-ХӨЛДҮҢ АЙДЫҢЫНДА”

Бир ырның төөгүзү

БАШТАЙГЫ МУЗЕЙ

Тыва литератураның төөгүзү

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ ЦИРК АРТИЗИ, БАЙЫРЛЫГ

2019 чылдың ноябрь 30-де Тыва Рес­пуб­ликаның улустуң артизи Юрий Владимирович Оскал-оол 71 харлыында аар аарааш, чырык өртемчейден чарлып чоруткан.

ЧУРАГАЙЛЫГ БИЛИГЛЕР КИЧЭЭЛДЕРИ

Интернетте уругларның айыыл чок чоруу

ШЕРИГ КЕЗЭЭ ДӨРТ ХАРЛААН

Декабрь 4-те 55 дугаарлыг мото-адыгжы даг бригадазының тургус­тунганындан бээр 4 чыл болганы-биле холбаштыр, байырлыг хурал болган. Дайынчыларга байыр чедирери-биле ТР-ниң Чазааның, Кызыл хоорай чагыргазының, аңгы-аңгы албан черлериниң база хөй-ниити организацияларының төлээлери, да­йынчыларның чоок кижилери шериг кезээнге аалдап четкен.
Аныяк ие Шораана ол хүн уруглар садында ажылындан хостадып алган. Чылдагааны – ооң өөнүң ээзиниң керээ-биле ажылдап турары шериг кезээниң төрүттүнген хүнү. Байырлалче бир хар тос айлыг уруун эдертип алган. Бичии кыстың ачазы шериг хевин кеткенден бээр 4 чыл ажа берген.

ҮШ АЖЫ-ТӨЛДҮГ ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ ПОСОБИЕ

Социал адырда

Рубрика: 

78.834 МИЛЛИОН РУБЛЬ-БИЛЕ ТУТКАН

Бай-Тайга кожууннуң ус-шеверлер чурту — Кызыл-Даг суурнуң чурттакчыларынга Тээли дээш өске-даа черлер аразынга аргыжары чоокка чедир берге турган. Чүге дээрге Хемчик хемни кежир көвүрүг эргилээш, бустур четкен, ол көвүрүглеп машина-балгаттыг чорууру кижилерге айыылдыг апарган. Ынчангаштың Кызыл-Дагның шыдал-быралыг чурттакчылары машиналары-биле бажы бедик Бай-Тайганың оңгул-чиңгил белин таварты өске черлер-биле аргыжып турганнар. Машина-балгат чоктары Кызыл-Даг — Тээли аразынга аъттыг-хөлдүг чоруур, азы чадаг кылаштажыр ужурга таварышканнар.

Рубрика: 

ИЕНИҢ САЛЫМЫ

Сеткил ыызы

КЛАССИКТИГ ХӨГЖҮМ НИИТИЛЕЛИНИҢ ДУЗАЗЫ

Тываның күрүне филармониязының 50 чылы

ЭРТЕМНЕРЖЕ ХАНЫ БИЛИГ

Интенсивтиг школа

Страницы