Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Араганыӊ кырынга чам үнер

17 октября 2022
61

«Боярышник» биле шиме – арага аймаанга хамааржыр бе?


Республикада аар кем-херектер чүгле арагалаашкынныӊ уржуу-биле болуп турар деп Тываныӊ Баштыӊы В.Т. Ховалыгныӊ демдеглээни чүүлдүг болур.
Арагалаашкынга удур демисежири-биле профилактиктиг ажылдарны республикада хөй чылдар иштинде чорудуп келген.
Иштики херектер яамызыныӊ ажылдакчылары «Ак» биле «Шивилиг» постузунга автомашиналарны хынап, чөпшээрел чок арага-дары аймаан хавырып турар. Тус чер бот-башкарылгазыныӊ эрге-хоойлу хажыдар чоруктар талазы-биле профилактика айтырыгларын харыылаар ажылдакчылар полиция-биле кады бүдүү арага садар «адрестерни» тыпкаш, узуткап турган. Ындыг черлерниӊ эвээжеп турары илдеӊ.
Бүдүрген чери билдинмес, чөпшээрели, документилери чок арага аймаан, пиволарны садып турганы дээш, административтиг болгаш кеземче херектерге онаажып, торгаадып турар кижилерниӊ саны немежип турары чадавас. Эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ рейдилериниӊ түӊнелдери-биле ол көстүп келир.
Арага-дары сатпас үелерде болгаш хүннерде эзирик-сербээ кижилерниӊ үргүлчү турар черлерин чон эскерип билип турар. Ындыг улус чүгле бүдүү арага садып алыр черлериниӊ чоогунга хүнзээр. Хөй акшазы чок турда, олар чүнү садып ишкеш, эзирик апаарыл деп айтырыг тургустунуп келир.
«Боярышник» болгаш оон-даа өске үнүштер чураан эм саваларыныӊ куруг шилдери ында-мында. Бир эвес ону эмнээшкинге ажыглап турар болза, ооӊ куруг савалары чаӊгыс черге бөлүү-биле чытпас болгай.
«Шиме. Тыва арага» деп бижиктиг сүт бараанын хостуг садып турар. Ооӊ иштинде ылап-ла сүт арагазы бар бе? Ону кым хынап турарыл?
Соок дүжүп, күзүге берген болгаш, инектерниӊ сүдү кызырлы берген боор. Тываныӊ фермерлериниӊ садып турар сүдү безин садыгларга чүгле эвээш кээп турар. А бүдүн чыл дургузунда садып болур «шимени» кайда бүдүрүп турарыл?
Бо айтырыгны сайгарып көөрү чугула. Чүге дизе алкоголизм-биле демисежир талазы-биле 2030 чылга чедир улуг планныӊ төлевилелин «Бүгү делегейниӊ кадык камгалал организациязы» делегей чурттарынга саналдаан. Ол документиде арага продукциязын спонсорлаар, садып-саарар ажылды башкарар, рекламалаар талазы-биле кезек чүүлдерни хоруурунуӊ болгаш кызыгаарларыныӊ дугайында бижээн.
Хөй кижи чемгерер черлерге болгаш аъш-чем аймааныӊ садыгларынга алкогольдуг продукция садарын, арага садып алганы дээш скидка-чиигелде бээрин хоруурун, арага садып болур улустуӊ назы-харын оон-даа улгаттырарын Россияныӊ Кадык камгалал яамызы сүмелеп турар дээрзин ТАСС - Россияныӊ медээлер агентилели дыӊнадып турар.
«Демография» национал төлевилел – чоннуӊ кадыкшылын быжыглаарынче угланган болганда, арагалап чаӊчыга берген кезек улусту кээргеп, «Боярышник» болгаш «Шиме» садып турар черлерни хыналдага алыры артык эвес ышкаш.

Р.Демчик белеткээн.
Б.Ооржактыӊ тырттырган чуруу8Оценили 8 человек4Показать список поделившихся1K

ШЫН
ШЫН

вчера в 17:43

💥

Шын сайгарылга, чедиишкинниг үре-түӊнелдиг саналдар херек

📢

Бөгүн Тываныӊ Чазааныӊ Аппарат хуралы болуп турган. Чазак деӊнели-биле сайгарып көрген чугула ажыл-херек дугайында республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг блогунга бижээн:
Показать полностью...7Оценили 7 человек2Показать список поделившихся692

ШЫН
ШЫН

вчера в 16:53

✍🏻

Владимир Путин: мобилизацияга хамаарышкан хемчеглер ийи неделя дургузунда доостур.

Октябрь 14-те Владимир Путин Астанага журналистерниң айтырыгларынга харыылап тура, долу эвес мобилизацияга хамаарышкан хемчеглер ийи неделя дургузунда доостур деп медеглээн. Президентиниң дыңнатканы-биле, планнааны 300 муң кижиден 222 муң кижини шериг кезектеринче тараткан. Камгалал яамызындан амдыызында мобилизацияже келдирткен улустуң санын өстүрер дугайында санал кирбээн дээн.
“Кажан мобилизацияга хамаарыштыр хемчеглерни чорудуп эгелээрге, чүгле ынчан келдирткеннерниң шынары билдинген. Медээ чыылдазының базазын чаартыпканда, ынчан кандыг шынарлыг улус хереглеттинип турары билдинер. Ындыг-даа болза, ол ажыл дооступ турарын чугаалар апаар”- деп, Владимир Путин дыңнаткан.

Объясняем.рф

РИА Новости

Объясняем.рф — официально о том, что происходит

Объясняем.рф — официально о том, что происходитобъясняем.рф4Оценили 4 человекаПоказать список поделившихся581

ШЫН
ШЫН

вчера в 16:52

📢

Бөгүн, октябрь 17-де “Эрес-дидим чоруктуң кичээли” хемчег иштинде кирип турар “Солдатка чагаа” Бүгү-россия чергелиг акция эгелээн.
Акцияга Россияның Камгалал яамызынга хамааржыр ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары, школачылар, колледж студентилери болгаш элээди армейжилер, “Авангард” өөредилге- методиктиг төптүң курсантылары киржир.
Показать полностью...9Оценили 9 человек1Показать список поделившихся540

ШЫН
ШЫН

вчера в 16:11

💥

Тывада база бир онзагай тураскаал

📢

Тываның ном үндүрер чериниң хериминиң иштинде Тывада бир дугаар онзагай тураскаалды тургускан. Ол дээрге номга тураскаал болур. Ук тураскаалды чүгле номга эвес, а Юрий Шойдакович Кюнзегештиң 95 харлаанынга база чогаалчыларга тураскааткан.

Аңаа культура сайыды В. Чигжит, К.А. Бичелдей база Юрий Шойдакович Кюнзегештиң өөнүң ишти, төрелдери, республиканың чогаалчылары байырлалдың эгелекчилеринге байырын чедирип, тураскаалды ажыткан. Ук байырлал Ю.К. Кюнзегештиң өг-бүлезиниң, ТР-ниң Культура яамызының, Тываның ном үндүрер чериниң, А.С.Пушкин аттыг национал ном саңының эгелекчи саналы болган.

Ю.Ш. Кюнзегеш Тываның ном үндүрер черинге 37 чыл редактор болуп ажылдаан. 2005 чылдан тура Тываның ном үндүрер чери ооң адын эдилеп чоруур. Ол хөй-хөй номнарны редакторлап, чырыкче үндүреринге дорт хамаарылгалыг болган.12Оценили 12 человек1Показать список поделившихся1.1K

ШЫН
ШЫН

вчера в 14:31

📢

Мобилизацияже келдирткен шериг албанныглар дайынчы хөделиишкиннер хоочуну деп эрге байдалдыг болза, аңаа кандыг социал магадылалдар көрдүнгенил?

✍🏻

Ындыг шериг албанныгларга дараазында чиигелделер көрдүнген:

1) Хоойлуда көрдүнген пенсия хандырылгазының чиигелделери;
Показать полностью...7Оценили 7 человек1Показать список поделившихся651к предыдущим записям

Чай-суу Шинин
Элина Монгуш